Hogeschool Leiden

Praktijkcursus Bloedcelmorfologie van normale tot bijzondere bloedbeelden

- Het verkrijgen en updaten van morfologie skills volgens de nieuwe VHL richtlijn -

De cursus is vol. Bij interesse voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen via cbd@hsleiden.nl

De laatste jaren is er veel veranderd. De automatische bloedceltellers zijn steeds geavanceerder geworden waardoor het handmatig beoordelen sterk verminderd is. Tegelijkertijd kunnen bloedbeelden visueel waargenomen door (digitale) microscopen juist belangrijke ondersteuning bieden bij diagnose van een ziekte. Dit vraagt om expertise in het beoordelen van ingewikkelde morfologische bloedbeelden.

De nieuwe VHL (Vereniging van Hematologisch Laboratoriumonderzoek) richtlijn geeft aan welke morfologische kenmerken voor de behandelend arts belangrijk zijn. Rapporteren volgens de nieuwe terminologie zal de communicatie tussen het lab en de aanvrager verbeteren, zoals bijvoorbeeld de termen suspect reactief of suspect maligne bij lymfatische processen. Een andere belangrijke verandering is de invoering van opgeven van gekwantificeerde afwijkingen in percentages van de cellen.

Ook de ontwikkelingen in de WHO-classificaties laten zien dat het belangrijk is om ziekten zoals lichte vormen van MDS eerder te ontdekken, wat mogelijk is met goede kennis van hypogranulaire vormen en pseudo Pelger vormen.

Kennis van de morfologie kan ook bijdragen aan adequaat optreden om levens te redden zoals het herkennen van een acute promyelocyten leukemie of een TTP met veel fragmentocyten.

Centrum Bioscience Diagnostiek biedt u graag de mogelijkheid om uw morfologische kennis te updaten volgens de nieuwe richtlijnen. De docent is expert in het beoordelen van microscopische beelden. Naast uitleg van de morfologische karakteristieken is er veel ruimte om zelf te oefenen met bijzondere preparaten.

Keywords: CBD, klinische chemie, laboratoriumgeneeskunde, hematologie, morfologie, microscopie, bloedbeelden, kenmerken, preparaten, herkennen, richtlijn VHL

Leerdoelen:

Bij deze cursus leert u:

  • de morfologische afwijkingen in het rode bloedbeeld kennen en interpreteren;
  • de morfologische basiskenmerken van de witte bloedcelreeksen kennen;
  • reactieve veranderingen, herkennen van blasten en leukemie;
  • de morfologische afwijkingen van de meest voorkomende maligne lymfatische ziekten, myeloproliferatieve ziekten en myelodysplastische ziekten kennen en interpreteren;
  • omgaan met de nieuwe VHL begrippen zoals “suspect reactief” en “suspect maligne”;
  • malaria parasieten in een hematologisch preparaat te herkennen.

Deze cursus wordt gegeven door Dhr. C.M. (Kees) Otten, analist Lab Speciële Hematologie, Afdeling Hematomorfologie, LUMC.

Doelgroep
Analisten en laboratoriummedewerkers werkzaam in de diagnostiek

Cursusniveau
hbo

Cursusdata
7, 14 en 21 juni 2018

Lestijden
18.00-20.30 uur

Omvang
9 uur practicum (10 UEC)

Getuigschrift
Bewijs van deelname

Inschrijven
De cursus is vol. inschrijving is niet meer mogelijk.
Bij interesse voor deze cursus kunt u contact opnemen met ons via cdd@hsleiden.nl

Cursusprijs
€555,- (bij inschrijving voor 29 maart 2018 €505,-)

Al onze cursussen kunnen wij ook als Maatwerktraject voor u verzorgen.
Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743/753 of via  cbd@hsleiden.nl

Terug naar  Klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde