Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Opbouw programma

De bijscholing is opgebouwd uit algemene vakken en vakinhoudelijke modules (aansluitend bij de reguliere lerarenopleiding) en het maken van een portfolio.

De vakken die je krijgt zijn verdeeld over drie onderdelen:

1. Vak Gezondheidszorg en Welzijn (GzW) - 30 studiepunten
Gerelateerd aan de landelijke kennisbasis GzW (2009)

 • Bereidingstechnieken en receptenleer
 • Levensmiddelenleer en -hygiëne
 • Voedings- en dieetleer
 • Huishoudelijke zorg: schoonmaak en textiel
 • Organisatie sector Zorg en Welzijn
 • EHBO
 • Verpleeg- en zorgvaardigheden/ADL
 • Anatomie / fysiologie
 • Pathologie / farmacologie
 • Doelgroepen

2. Generieke kennisbasis vakdidactiek - 15 studiepunten

 • Ontwikkeling van de adolescent
 • Didactiek en klassenmanagement
 • Diversiteit / omgaan met verschillen

3. Werkplekleren - 15 studiepunten

 • Werkplekleren vmbo Z&W, inclusief studiebegeleiding, portfolio en eindassessment
 • Werkveldoriëntatie in de sector Zorg en Welzijn

Portfolio en assessment

Je werkt tijdens de bijscholing aan een portfolio. De bekwaamheidseisen (zoals geformuleerd door de Onderwijs Coöperatie) vormen hiervoor het uitgangspunt.
De bijscholing wordt afgesloten met een eindassessment op basis van het ontwikkelde portfolio.

Meer informatie over toelating, aanmelding en kosten