Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Bijscholing voor vmbo-docenten Uiterlijke Verzorging

Per 1 augustus 2016 zijn in de bovenbouw van het vmbo nieuwe profielen ingevoerd. Om als docent Uiterlijke Verzorging (UV) binnen het profiel Zorg en Welzijn les te mogen geven, heb je minimaal een bekwaamheidserkenning nodig. Met deze bijscholing kun je deze erkenning alsnog halen.

Profielvak Zorg & Welzijn

De bijscholing is een scholingstraject van 60 studiepunten, te volgen in één jaar of verdeeld over twee jaar. Wanneer je de bijscholing succesvol heb afgerond, kun je ontheffing aanvragen voor het profielvak Zorg & Welzijn, inclusief de bijbehorende profielmodules.

Let op: deze bijscholing wordt alleen voor de studiejaren 2017-2018 en 2018-2019 aangeboden.

De zittende docenten Uiterlijke Verzorging kunnen er ook voor kiezen om via de reguliere lerarenopleiding een bevoegdheid voor het geven van het vak Gezondheidszorg en Welzijn in het bekwaamheidsgebied vo/bve te behalen.

Bekijk de opbouw van het programma

Toelating en aanmelden

De bijscholing is bedoeld voor docenten Uiterlijke Verzorging met minimaal 3 jaar werkervaring (bewijs via werkgeversverklaring). De wettelijke toelatingseisen voor het hoger beroepsonderwijs en het verplicht behalen van de taaltoets, gelden niet voor deze bijscholing.

Je kan je tot 1 mei voorafgaand aan de start van de bijscholing aanmelden. Docenten kunnen op twee momenten beginnen met de bijscholing: start studiejaar 2017-2018 en start studiejaar 2018-2019. Meer informatie hierover kun je aanvragen bij Katrien van de Gevel.

Intakegesprek en kosten

Na inschrijving neem je contact op met Katrien van de Gevel via gevel.vd.k@hsleiden.nl om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt vastgesteld of er voor onderdelen van het programma vrijstelling verleend kan worden.

Kosten

Voor meer informatie over de kosten van de bijscholing kun je contact opnemen met Katrien van de Gevel.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Esther van der Zwet via zwet.vd.e@hsleiden.nl.