Stopwatches

Programma en praktische informatie

De studiebelasting van de cursus Fysiotherapie bij coronaire aandoeningen en hartfalen bestaat uit 35 contacturen en 10 zelfstudie-uren. Het aantal uren voorbereiding op scholingsdagen wordt ingeschat op 40 uur. De totale studiebelasting is 35 uur.

Benodigde leermiddelen en literatuur

Bij aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangt de cursist de cursusmap, bijbehorende literatuur en meters. Frequent wordt gebruik gemaakt van PowerPoint presentaties waarvan handouts worden verstrekt.

Cursusdata

De cursus bestaat uit vijf scholingsdagen inclusief een dagdeel praktisch oefenen met patiënten. Op dit moment zijn er geen cursusdata bekend en kunt u zich niet inschijven voor de cursus Fysiotherapie bij coronaire aandoeningen en hartfalen. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van de nieuwe cursusdata dan kunt u een mail sturen naar fysio.posthbo@hsleiden.nl.

Praktische informatie

Cursusleider/docenten

  • Drs. Marijke Olsthoorn, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, Rijnlands Revalidatie Centrum
  • Hessel Koers, fysiotherapeut, De Hart&Vaatgroep, Hart op Koers
  • Drs. Henk van Exel , cardioloog, Rijnlands Revalidatie Centrum
  • Daniëlle Otten, psycholoog, Rijnlands Revalidatie Centrum

Aantal deelnemers

Minimaal 20, maximaal 25.