Stopwatches

Fysiotherapie bij coronaire aandoeningen en hartfalen

Deze scholing is een samenwerkingsproject van Hogeschool Leiden en het Rijnlands Revalidatie Centrum.

In Nederland vormen hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak waardoor steeds meer fysiotherapeuten te maken zullen krijgen met mensen met coronaire aandoeningen dan wel met hartfalen of gecombineerd. Het revalidatieprogramma voor patiënten na een hartinfarct, PCI of hartoperatie bestaat uit: de klinische hartrevalidatie (fase 1), de poliklinische hartrevalidatie (fase 2) en de postrevalidatie (fase 3).

De laatste jaren is er steeds meer (keten)samenwerking tussen ziekenhuizen, revalidatiecentra, eerstelijns fysiotherapie en sportorganisaties waardoor patiënten vaker en sneller doorstromen naar de 3e fase. Daardoor zal het accent in de 3e fase in de toekomst steeds meer komen te liggen op het vergroten van fysieke belastbaarheid. Kennis en vaardigheden van eerstelijns fysio- en oefentherapeuten en sportprofessionals over beweging bij coronaire aandoeningen en hartfalen in de derde fase is daarom van essentieel belang.

Doel

Tijdens de cursus gaat u praktisch oefenen met het opstellen en uitvoeren van een beweeginterventie. U leert het bewegingsaanbod aan te passen op de verschillende doelen van het bewegen en de mogelijkheden en beperkingen van mensen met coronaire aandoeningen of hartfalen. En daarnaast leert u ook de medische en inspanningsfysiologische achtergronden om de training veilig te begeleiden.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor alle eerstelijns fysio- en oefentherapeuten Mensendieck en/of Cesar die in de dagelijkse praktijk in aanraking (kunnen) komen met mensen met coronaire aandoeningen en/of hartfalen. Behandelt u ook hartpatiënten, of bent u dat van plan? Wilt u uw kennis en vaardigheden ontwikkelen of uitbreiden op het gebied van bewegen bij hartaandoeningen. Het Rijnlands Revalidatie Centrum en Hogeschool Leiden bieden u nu de vernieuwde cursus 'Bewegen bij mensen met coronaire aandoeningen en hartfalen'. De cursus is ook geschikt voor fysiotherapeuten die hun kennis en vaardigheden willen opfrissen met betrekking tot coronaire aandoeningen, hartfalen en beweegprogramma's met de meest recente inzichten.

Bekijk het programma en praktische informatie

Beroepsrollen, competenties en vaardigheden

Tijdens deze cursus komen met name de rol van hulpverlener en manager aan bod. U ontwikkeld de volgende competenties en vaardigheden:

  • U verwerft kennis van verschillende coronaire aandoeningen en hartfalen (pathologie), de invloed van deze aandoeningen op de inspanningsfysiologie en de impact hiervan voor de persoon die moet leven met een coronaire aandoening of hartfalen.
  • U leert een beweeginterventie op te stellen en uit te voeren, rekening houdend met de pathologie, de inspanningsfysiologie en de wensen van de deelnemer onder andere door de voordracht van een ervaringsdeskundige en een practicum met patiënten.
  • U heeft de vaardigheden om te handelen bij calamiteiten die de veiligheid van deelnemers betreffen.

Toelatingseisen en certificaat

De toelatingseisen zijn:

  • Diploma fysiotherapie of oefenopleiding Mensendieck en/of Cesar
  • Voorkennis actueel en paraat op gebied van inspanningsfysiologie, anatomie, medische kennis hart- en vaatziekten
  • Ambitie om met mensen met coronaire aandoeningen en hartfalen te bewegen
  • Ervaring met bewegen in groepen

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Accreditatie

Het KNGF heeft de cursus 'Coronaire aandoeningen en hartfalen' geaccrediteerd voor 45 accreditatiepunten voor het register Algemeen Fysiotherapeut en register Geriatrie. Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus geaccrediteerd voor 45 Kwaliteitsuren.

Waar vindt de cursus plaats?