Hogeschool Leiden

De teamrollen van Belbin voor studententeams

Op welke manier kunnen jij en je medestudenten samen tot krachtige resultaten komen? Hoe tackel je de problemen die je hierbij tegenkomt? Wat is ervoor nodig om jullie vergaderingen effectiever te laten verlopen? Hoe deal je met meelifters?

Herkenbaar? In het huidige onderwijssysteem kom je allerlei vormen van samenwerking tegen: tijdens de les, in project teams, maar bijvoorbeeld ook tussen de leden van de studentenraad, het bestuur van een studentenbond of de commissieleden van een studievereniging. Daarbij loop je als student tegen verschillende vraagstukken aan. Maken jullie wel gebruik van ieders sterke punten, persoonlijke kwaliteiten en hoe help je elkaar met dingen waar iemand niet zo goed in is? Hoe voorkom je kleine irritaties, hoe herken en benoem je ze en hoe maak je die bespreekbaar? Allemaal zaken die belangrijk zijn om te komen tot goede samenwerking en daarmee een goed eindresultaat. Het Team Role Managementmodel van Meredith Belbin helpt jou en je teamleden antwoord te vinden.

De studenten in deze projectgroep zijn heel actief. Het overleg verloopt soepel, alle leden leveren op tijd hun werk in en iedereen heeft het naar zijn zin. Ieder heeft zijn eigen rol. Zo stuurt Jouke het projectteam aan. Zonder hem was het team als los zand en kwam er niks van terecht. Marjolein kan het tempo maar lastig bijbenen, maar komt wel met goede ideeën voor een oplossing van het vraagstuk. Zonder haar ingeving was de groep nooit zo ver geweest. Wanneer ze er gezamenlijk even niet meer uitkomen weet Els wel iemand die hen kan helpen. Maar zelf doet ze eigenlijk niet zoveel. Voor een volledig en foutloos projectrapport zorgt Robert. Hij is een Pietje Precies en zorgt er voor dat alles er tiptop uit ziet.

Plant, bedrijfsman, brononderzoeker… Haal jij de rollen eruit?

Aan de slag met het Team Role Managementmodel

Docenten van Hogeschool Leiden hebben, samen met de mensen van Belbin NL speciaal voor studenten, een methode ontwikkeld om je het teamrolmodel van Belbin eigen te maken. Als projectgroepje kun je hier zelf mee aan de slag, maar het is ook mogelijk om begeleiding te krijgen vanuit het Teamrol Expertisecentrum van Hogeschool Leiden. Het centrum verzorgt trainingen speciaal gericht op studententeams en organiseert begeleidingssessies.

Lees meer over de methode Samenwerken in projecten: de teamrollen van Belbin voor studenten op de site van Noordhoff Uitgevers

Hier kun je ook het bijbehorende boek bestellen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze activiteiten en kosten, neem gerust contact op met onze trainers. Uiteraard kun je ook docenten van jouw opleiding wijzen op de mogelijkheden van het Teamrol Expertisecentrum.