Hogeschool Leiden

De teamrollen van Belbin voor docenten in het (hoger) beroepsonderwijs

Hoe ga je om met meeliftgedrag? Waarom houdt de ene student zich wel aan de afspraken en de andere niet? Waarom krijgt deze projectgroep het nooit voor elkaar om een creatief idee te bedenken en heeft mijn andere groep juist veel vernieuwende plannen, maar komen niet tot resultaat?

Herkenbaar? In het onderwijs werken studenten vaak samen in groepen. Als begeleidend docent loop je waarschijnlijk tegen allerlei vraagstukken aan. Als je een projectgroep begeleidt gaat het niet alleen over de inhoud, maar praat je juist ook over heel andere thema’s. Denk aan:

  • goede afspraken maken en je er aan houden;
  • een planning maken;
  • het werk wel of niet verdelen;
  • omgaan met meningsverschillen en discussie daarover;
  • planning en voortgang;
  • gevoel voor kwaliteit;
  • verschil tussen hoofd- en bijzaken, etc.

Het is niet zo vanzelfsprekend dat je daar als docent altijd de pasklare oplossing en wijze van begeleiding voor hebt. Het Team Role Managementmodel van Meredith Belbin kan hier bij helpen.

Belbin in het onderwijs

Op basis van uitgebreid onderzoek ontwikkelde Meredith Belbin het Team Role Managementmodel, dat is gebaseerd op het natuurlijke gedrag van mensen in teams. Als docent geeft dit instrument je een taal om dit gedrag te herkennen, benoemen, begrijpen en met elkaar te bespreken. Het biedt houvast om studenten te helpen bij, misschien wel het allerlastigste in de opleiding: effectief samenwerken aan een eindresultaat dat de toets der kritiek kan doorstaan. 

Lesmethode Samenwerken in projecten

Ben jij docent en begeleid je regelmatig projectgroepen? Speciaal voor het onderwijs ontwikkelden de docenten van het Teamrol Expertise Centrum van Hogeschool Leiden, samen met Belbin Nederland, een lesmethode voor samenwerken in projecten..

Lees meer over de methode Samenwerken in projecten: de teamrollen van Belbin voor studenten op de site van Noordhoff Uitgevers

Hier kun je ook een gratis docentexemplaar opvragen. Het boek wordt geleverd inclusief de Belbin Teamrol test.

Trainingen voor docenten

Meer weten over het Team Role Managementmodel en hoe je dit in je onderwijs kunt inzetten? Het Teamrol Expertise Centrum biedt speciale trainingen aan voor docenten uit het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Bekijk het trainingsaanbod voor docenten