Hogeschool Leiden

Trainingen voor docenten

Hoe zet je het Team Role Managementmodel van Meredith Belbin in binnen het onderwijs? Het Hogeschool Leiden Teamrol Expertise Centrum biedt speciale trainingen aan voor docenten. Tijdens deze trainingen doe je als docent voldoende kennis en vaardigheden op om studenten te begeleiden bij de samenwerking in projectteams. Daarnaast geven ze handvatten om zelf ook beter samen te werken binnen de docententeams.

Het aanbod bestaat uit vier verschillende trainingen die je ook kunt combineren tot één programma.

1. Algemene introductie van Belbin Team Role Management in het onderwijs

Doelgroep

Docenten in het (hoger) beroepsonderwijs en overige belangstellenden.

Doel

Kennismaken met het gedachtengoed van Meredith Belbin: het ontstaan,  de essentie van het Team Role Model en toepassing in de onderwijspraktijk.

Voorbereiding

Voorbereiding is niet nodig.

Duur

Het betreft een (interactieve) lezing van 1 tot 2 uur.

Inhoud

Tijdens de lezing komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de aanleiding en het ontstaan van het Belbin Team Role Model.
 • de essentie van het model en de verschillende teamrollen.
 • antwoord op de vragen: waarom, wat en hoe het model toe te passen in het onderwijs.
 • gelegenheid tot interactie, vragen en discussie.

2. Basistraining Belbin Team Role Management

Doelgroep

Docenten in het (hoger) beroepsonderwijs en overige belangstellenden.

Doel

De deelnemer krijgt inzicht in het Team Role Management Model van Meredith Belbin, zijn eigen teamrolprofiel en de toepassing hiervan.

Voorbereiding

Vooraf dient de docent het online Belbin Teamrol Assessment te hebben afgerond, inclusief tenminste vier observanten.

Duur

De duur van de training is één tot twee dagdelen.

Inhoud

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • persoonlijk Belbin Team Role Assessment.
 • inzicht in het eigen Team Role Profile, sterktes en zwaktes.
 • theorie over Belbin Team Role Management.
 • aanvullende theorie - groepen vs. teams, omgaan met feedback, observeren van gedrag.

Ondersteunend materiaal

Het ondersteunend materiaal bestaat uit een individueel Kandidaatsrapport uit het teamrolassessment.

3. Training toepassen van Belbin Team Role Management in het onderwijs

Doelgroep

Docenten in het (hoger) beroepsonderwijs die zich bezig houden met het begeleiden van studenten in de vorm van studieloopbaan- en/of projectgroep begeleiding.

Doel

De docent krijgt inzicht in het Team Role Management Model van Meredith Belbin en hoe hij dit kan toepassen bij zowel het begeleiden van projectgroepen als bij individuele studieloopbaanbegeleiding.

Voorbereiding

Het is aan te bevelen eerst de basistraining te hebben gevolgd ter voorbereiding op deze training.

Duur

De duur van de training is 1 tot 2 dagdelen. De training is goed te combineren met de basistraining.

Inhoud

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • theorie over Belbin Team Role Management.
 • aanvullende thema’s: groepen vs. teams, omgaan met feedback, observeren van gedrag.
 • toepassing in het onderwijs bij projectgroep begeleiding en studieloopbaan begeleiding.
 • tijdens de training wordt uitgebreid stil gestaan bij de onderwijspraktijk a.d.h.v. cases, voorbeelden en oefeningen.
 • integratie binnen bestaande onderwijsprogramma’s en het organiseren van trainingen voor studenten.
Samenwerken in projecten

Ondersteunend materiaal

De cursus is gebaseerd op de methode Samenwerken in Projecten. De teamrollen van Belbin voor studenten.

Lees meer over deze methode op de site van Noordhoff Uitgevers

Hier kun je ook een gratis docentexemplaar opvragen. Het boek wordt geleverd inclusief de Belbin Teamrol test.

4. Teamtraining voor docententeams en projectteams in het onderwijs

Doelgroep

Docententeams die samenwerken aan ontwikkeling en uitvoering van onderwijs. Het gaat hierbij om zowel teams die worden gestuurd door een leidinggevende als min of meer zelfsturende teams.

Doel

De docent krijgt inzicht in zijn eigen teamrol en daarmee samenhangende sterktes en in de teamrollen van de collega’s alsook de samenstelling van het team op basis van de teamrollen. Verder levert de training inzicht in de wijze waarop de effectiviteit van een team kan worden bevorderd.

Voorbereiding

Het is aan te bevelen eerst de basistraining te hebben gevolgd ter voorbereiding op deze training.

Duur

De duur van de training is twee dagdelen.

Inhoud

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • inzicht in het eigen Team Role Profile, sterktes en zwaktes.
 • inventarisatie van het docententeam met behulp van het teamroldiagram.
 • volledige teamanalyse vanuit Interplace op basis van de profielen van de teamleden.
 • soort leiding, aansturing en mate van zelfsturing dat past bij het team.
 • verbinding met de omgeving waarin het team opereert en de resultaatgerichtheid van het team.

Ondersteunend materiaal

Het ondersteunend materiaal bestaat uit een individueel Kandidaatsrapport uit het teamrolassessment en teamrapporten op basis van de teamrolprofielen.

Kosten

De kosten voor de verschillende trajecten zijn op aanvraag.

Op deze activiteit zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Hogeschool Leiden ( pdf, 63 KB ) van toepassing.