Praktijklokaal opleiding Fysiotherapie Hogeschool Leiden

Programma en praktische informatie

De cursus Beheersmodel en patiëntdossiers bestaat uit 3 cursusdagen van 8 contacturen. Het huiswerk is aanzienlijk en zal per fysiotherapeut verschillen.

Programma

Het programma van de cursus bestaat uit:

  • Zelfstudie (praktijkopdrachten, patiëntendossiers)
  • Hoorcollege (theoretische achtergronden, instructies)
  • Interactieve werkvormen
  • Casuïstiekbespreking
  • Huiswerkopdrachten

Benodigde leermiddelen en literatuur

Als voorbereiding wordt verwacht dat de deelnemers de KNGF-richtlijn fysiotherapeutische verslaglegging doornemen. Daarnaast wordt gevraagd voor de eerste nascholingsdag meerdere geanonimiseerde patiëntendossiers mee te nemen die representatief zijn voor de beroepsgroep en patiëntenpopulatie. Tijdens de cursus worden de volgende studieactiviteiten uitgevoerd:

  • Literatuurstudie
  • Uitwerken eigen casuïstiek
  • Individuele en groepsopdrachten

Praktische informatie

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit 24 contacturen en 12 zelfstudie-uren. In totaal een studiebelasting van 36 uur.

Cursusleider/docenten

  • Expertfysiotherapeuten Ron van Leeuwen en Thijs Antonissen

Data en tijden

  • Op dit moment zijn de cursusdata voor het najaar van 2017 nog niet bekend. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van deze data, verzoeken wij u een mail te sturen aan fysio.posthbo@hsleiden.nl.

Aantal deelnemers

Minimaal 11, maximaal 20.