Praktijklokaal opleiding Fysiotherapie Hogeschool Leiden

Programma en praktische informatie

De cursus Beheersmodel en patiëntendossiers bestaat uit 3 cursusdagen van 8 contacturen. Het huiswerk is aanzienlijk en zal per fysiotherapeut verschillen.

Programma

Het programma van de cursus bestaat uit:

  • Zelfstudie (praktijkopdrachten, patiëntendossiers)
  • Hoorcollege (theoretische achtergronden, instructies)
  • Interactieve werkvormen
  • Casuïstiekbespreking
  • Huiswerkopdrachten

Benodigde leermiddelen en literatuur

Als voorbereiding wordt verwacht dat de deelnemers de KNGF-richtlijn fysiotherapeutische verslaglegging doornemen. Daarnaast wordt gevraagd voor de eerste nascholingsdag meerdere geanonimiseerde patiëntendossiers mee te nemen die representatief zijn voor de beroepsgroep en patiëntenpopulatie. Tijdens de cursus worden de volgende studieactiviteiten uitgevoerd:

  • Literatuurstudie
  • Uitwerken eigen casuïstiek
  • Individuele en groepsopdrachten

Praktische informatie

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit 24 contacturen en 12 zelfstudie-uren. In totaal een studiebelasting van 36 uur.

Cursusleider/docenten

  • Expertfysiotherapeuten Ron van Leeuwen en Thijs Antonissen

Data en tijden

Op dit moment zijn er geen cursusdata bekend en kunt u zich niet inschrijven voor de cursus Beheersmodel en Patiëntendossiers. Indien u zich op de wachtlijst wilt plaatsen of op de hoogte gehouden wilt worden van de cursusdata in 2018, dan kunt u een mail sturen aan de managementondersteuning van de Faculteit Gezondheidszorg: fysio.posthbo@hsleiden.nl of 071 5188714.

Aantal deelnemers

Minimaal 11, maximaal 20.