Praktijklokaal opleiding Fysiotherapie Hogeschool Leiden

Inhoud cursus

Verslaglegging in patiëntendossiers ondersteunt het methodisch handelen, aangezien de verslagen de fysiotherapeut de mogelijkheid bieden het eigen handelen te bewaken, te sturen en te evalueren en onderbouwt daarmee het eigen handelen van de fysiotherapeut tijdens een behandelepisode of als een reeds eerder behandelde patiënt start met een nieuwe behandelepisode. De verslagen dienen dan als geheugensteun. Belangrijke fundamenten voor het methodisch handelen zijn: klinisch redeneren, klinimetrie, shared decision making, ICF-domeinen en het RPS-formulier. De KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering 2016  geeft bovendien een duidelijke leidraad welke gegevens in het fysiotherapeutisch dossier aanwezig hoort te zijn.

Orde aanbrengen in patiëntendossiers

In deze cursus gaat het om het op orde brengen van de patiëntendossiers en om het logisch en inzichtelijk onderbouwen van het methodisch handelen. Het accent van de cursus ligt hierbij vooral op de praktische invulling. Verslaglegging biedt tevens ondersteuning bij de overdracht van gegevens aan andere bij de zorg betrokken hulpverleners (waaronder de verwijzer), aan de patiënt zelf of aan de zorgverzekeraar (wat overigens niet betekent dat de zorgverzekeraar of de hulpverleners zonder meer toegang hebben tot het dossier). De verslagen dienen hierbij als communicatiemiddel. Doordat collega's, op grond van de informatie in de verslagen, de behandeling (tijdelijk) kunnen overnemen bij (plotselinge) afwezigheid van de behandelend fysiotherapeut wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd.