Praktijklokaal opleiding Fysiotherapie Hogeschool Leiden

Beheersmodel en patiëntendossiers (scholing beheersaudit verzekeraar)

In deze cursus gaat het om het op orde brengen van de patiëntendossiers en om het logisch en inzichtelijk onderbouwen van het methodisch handelen. Het accent van de cursus ligt hierbij vooral op de praktische invulling. Hogeschool Leiden is één van de drie aanbieders.

Aan bod komen:

  • Klinisch redeneren
  • Klinimetrie
  • ICF-domeinen
  • RPS formulier
  • Shared decision making
  • KNGF fysiotherapeutische verslaglegging

Inhoud

Nadat een praktijk is geselecteerd voor het beheersmodel van de verzekeraar, wordt deze hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Er zal een eerste audit plaatsvinden door een door u gekozen auditbureau. Bij een positieve audituitslag is het beheersmodelproces afgerond. Bij een negatieve audituitslag dienen alle fysiotherapeuten vallend onder de overeenkomst een verplichte 3-daagse cursus te volgen. Vervolgens vindt na minimaal zes tot maximaal twaalf maanden na de uitslag van de eerste audit een tweede audit plaatst. Meer details vindt u onder andere op Achmea Zorg en Zorgverleners Portaal.

Lees meer over de inhoud van de cursus

Doel

De cursist kan na deelname:

  • Op niveau gebruikmaken van kaders voor klinisch redeneren, klinimetrie, shared decision making, ICF-domeinen en het RPS-formulier bij het methodisch handelen ingebed in het fysiotherapeutisch dossier volgens de KNGF richtlijn verslaglegging;
  • Het eigen methodisch handelen ondersteunen (het bieden van een geheugensteun);
  • De gegevensoverdracht aan anderen optimaal uitvoeren (het bieden van een middel tot communicatie);
  • Auditproof (KNGF-richtlijn en HCA-criteria) verslagleggen van het methodisch handelen in patiëntendossiers.

Welke beroepsrollen en competenties ontwikkelt u tijdens de cursus?

Voor wie?

Alle fysiotherapeuten vallend onder de overeenkomst met de verzekeraar die een negatieve uitslag van de audit hebben gekregen.

Bekijk het programma en praktische informatie

Toelatingseisen, beoordeling en certificaat

De deelnemer is goed op de hoogte van het registratiesysteem dat in de praktijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld intranet of Fysioroadmap. Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname. Er wordt geen toets afgenomen.

Meer informatie over kosten en inschrijven

Data en tijden

De cursusdagen zijn op dit moment nog niet bekend. Indien u op de hoogte wilt blijven van de nieuwe cursusdata kunt u een mail sturen naar Fysio.posthbo@hsleiden.nl.

Accreditatiepunten

U ontvangt 33 kwaliteitsuren voor de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en 27 accreditatiepunten voor het kwaliteitsdeel van het KNGF.

 

Ja, ik wil mij direct aanmelden voor deze nascholing

Waar vindt de cursus plaats?