Praktijklokaal opleiding Fysiotherapie Hogeschool Leiden

Beroepsrollen en competenties

Tijdens de cursus worden een aantal beroepsrollen en (deel)competenties ontwikkeld.

Beroepsrol Innovator, competentie Innoveren: deelcompetentie nascholing Beheersmodel & Patiëntendossiers

  • Het zichtbaar planmatig (of projectmatig) aanpakken van een innovatie.
  • Het vertalen van nieuwe inzichten, wetgeving en ontwikkelingen in standaarden, protocollen etc. om de innovatie toepasbaar te maken voor uitvoering.
  • Het formuleren van werkwijzen.

Niveau-indicatoren: GEVORDERD*

  • Geeft op basis van kennis en ervaring richting aan medewerkers/collega's op startniveau.
  • Kan deelverantwoordelijkheid voor onderdelen van de praktijkvoering gedelegeerd krijgen.
  • Geeft richting aan organisatieontwikkeling en het ondernemen van nieuwe activiteiten.

Resultaten
De hulpverlener kan de onderstaande diensten of producten realiseren:

  • Patiëntendossiers die voldoen aan de KNGF-richtlijn verslaglegging
  • De HCA-criteria Innovatie/implementatieplan voor de gehele praktijk ter bevordering van de kwaliteit van de patiëntendossiers van de fysiotherapeuten.