Vrijeschool Pabo

Basiscursus Vrijeschool Kleuteronderwijs

Applicatiecursus

Ben jij leerkracht in het kleuteronderwijs en werkzaam op een vrijeschool? Wil jij je blik verbreden en jouw kennis van de kleuterpedagogiek en didactiek opfrissen of verdiepen? Of heb je vraagstukken met betrekking tot het jonge kind die je verder zou willen onderzoeken, zodat je individueel en met je team verder kunt? Dan is deze applicatiecursus wellicht iets voor jou!

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor kleuterleerkrachten die in een vrijeschool (willen) werken en zich willen verdiepen. Ook als je als kleuterleerkracht werkzaam bent in de invalpool ben je van harte welkom. We verwachten dat je het geleerde toe kunt passen in de praktijk door het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en door collegiale consultatie.

Inhoud

Het doel van deze nascholing is om je te inspireren, zodat jij je pedagogische didactische meesterschap verder kunt ontwikkelen en een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van het kleuteronderwijs binnen de cultuur van jouw school. Aan het einde van deze opleiding heb je meer zicht op de bedoelingen van het vrijeschoolkleuteronderwijs, de achtergronden en de praktische mogelijkheden. Je krijgt het kleutervak nog meer in de vingers en je kunt het jonge kind vanuit hernieuwde moed en vernieuwd inzicht begeleiden.

Uitgangspunten van deze nascholing zijn steeds de antroposofische menskunde, de vrijeschoolkleuterpedagogie en het vrijeschoolleerplan. Daarin zijn een aantal onderwerpen verweven, zoals: de specifieke ontwikkelingsfasen van het kleuterkind, de zintuigontwikkeling, vertelstof, zang, bewegen, ochtendspel, scholingsweg en kinderbespreking. Daarnaast neem je deel aan intervisiebijeenkomsten.

Inschrijven

In september 2020 gaan we van start. Het rooster volgt binnenkort.
Wil je meedoen? Neem dan contact op met Thamar Boonzaaijer via posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Praktische informatie

Kosten: € 500,-
Duur: half studiejaar (vier lesdagen (woensdagen) en drie intervisie bijeenkomsten)
Locatie: Hogeschool Leiden
Certificaat/diploma: na afloop ontvang je een Bewijs van deelname van Hogeschool Leiden
Contact: Meer informatie? Neem contact op met Thamar Boonzaaijer via 071-51 88 726, posthbo.educatie@hsleiden.nl