Hogeschool Leiden

Antibiotica resistentie nu en in de toekomst

We zijn gewend te leven in een wereld waarin het vanzelf spreekt dat we de meeste infecties kunnen behandelen door simpelweg een antibioticum te pakken. Die geruststellende situatie is echter drastisch aan het veranderen. Vandaag de dag keren we hoe langer hoe meer terug naar een wereld waarin zelfs de kleinste infectie niet meer te behandelen is. Antibioticaresistentie is en wordt een steeds groter probleem voor de behandeling van infectieziekten. In Nederland is een tweesporenbeleid, dat bestaat uit een regulatie van het gebruik van antibiotica (bij mensen) en een beleid om transmissie van pathogene bacteriën te voorkómen. De laatste jaren stijgt in Nederland de incidentie van antibiotica resistente bacteriën en dit geeft inmiddels ook grote problemen in ziekenhuizen bij behandeling van infecties.

Zijn de huidige diagnostische technieken en middelen (nog) toereikend? In deze eendaagse cursus wordt ingegaan op betere en snellere methoden om resistentie juist en tijdig vast te kunnen stellen. Achtergronden voor het ontstaan van deze resistentie worden besproken én de maatregelen die worden genomen in de ziekenhuizen om transmissie te voorkómen. Daarnaast zullen het verlagen van antibioticaresistentie, de inperking van antibioticaresistente bacteriën (bv. door infectiepreventie) en de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen worden belicht.

Keywords: Antibiotica, antibioticaresistentie, BRMO, MRSA, ESBL, RAMAN, Malditof, E-test, antimicrobiële peptide, infectiepreventie, EUCAST.

Leerdoelen
Bij deze masterclass leert u:

  • Hoe de werkings- en resistentiemechanismen van antibiotica werken;
  • Wat de ins en outs van EUCAST zijn;
  • Wat de achtergrond van de BRMO’s is en de bijbehorende problematiek;
  • Casuïstiek van BRMO’s te doorgronden;
  • Hoe de diagnostische resultaten te interpreteren;
  • Hoe de preventie en het beleid ten aanzien van antibioticagebruik werkt;
  • Hoe de druk op het milieu verminderd zou kunnen worden;
  • Welke de nieuwste diagnostische technieken zijn.

Doelgroep
Laboratoriummedewerkers die te maken hebben met de analyse en interpretatie van antibioticaresistentie en andere belangstellenden

Cursusinformatie
Deze masterclass wordt verzorgd in samenwerking met het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek van Hogeschool Leiden.

Cursusniveau
hbo

Cursusdatum
wordt nader bekend gemaakt

Lestijden
9.00 - 17.00 uur

Omvang
9 uur theorie (7 UEC)

Getuigschrift
bewijs van deelname

Inschrijven
wordt nader bekend gemaakt

Cursusprijs
wordt nader bekend gemaakt

Al onze cursussen kunnen wij ook als Maatwerktrajecten voor uw verzorgen.
Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743 of via cbd@hsleiden.nl.

Terug naar cursussen Microbiologie