Hogeschool Leiden

Alternatieven voor ELISA's: Luminex, MSD assay en AlphaLISA

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor analisten en andere medewerkers van research- en diagnostieklaboratoria die een overzicht willen krijgen van technieken die ELISA's kunnen vervangen.

Alternatieven voor de ELISA zijn de Luminex assay, MesoScaleDiscovery (MSD) assay en de AlphaLISA. Allen zijn geschikt om de aanwezigheid of concentratie van bepaalde antigenen aan te tonen. Iedere assay heeft echter zijn specifieke eigenschappen.

Per assay worden de principes, technische bijzonderheden (bijvoorbeeld matrixeffecten), voor- en nadelen, de manier van uitlezen en interpretatie van de data toegelicht. Tevens wordt toegelicht waar u extra op moet letten als u van de ELISA overstapt op deze techniek.

Per assay leert u welke speciale controles belangrijk zijn en hoe u de assay technisch kunt evalueren (sensitiviteit, specificiteit, precisie, juistheid, accuratesse, meetfouten, robuustheid en methoden vergelijken).

Aansluitend komen interne en externe kwaliteitseisen en -systemen aan de orde.

Keywords: CBD, cursus, laboratoriumtechniek, ELISA, Luminex, MSD assay, AlphaLISA, immunochemie, antigeen, antilichaam, monoclonaal, polyclonaal, coating, conjugaat, titratie, detectie, luminex, controle, validatie, sensitiviteit, specificiteit, kwaliteit, troubleshooting
Leerdoelen
Bij deze cursus leert u:

  • aan de hand van het overzicht dat u tijdens de cursus ontwikkelt welke assay het meest geschikt is voor uw toepassing;
  • de principes van de assays en de kritische aspecten van de stappen in een Luminex, MSD assay en AlphaLISA;
  • wat de voor- en nadelen zijn van Luminex, MSD assay en AlphaLISA ten opzichte van elkaar en ten opzichte van ELISA's;
  • waar u op moet letten als u van een ELISA overstapt op een Luminex, MSD assay of AlphaLISA;
  • hoe u een technische evaluatie van een Luminex, MSD assay en AlphaLISA uitvoert;
  • hoe u een Luminex, MSD assay en AlphaLISA valideert voor zijn toepassing.

Programma
Programma Alternatieven ELISA ( pdf, 83 KB )
Doelgroep
laboratoriummedewerkers op mbo- en hbo-niveau

Voorkennis
Kennis van ELISA's op het niveau van de cursus Cursus ELISA theorie; achtergronden en kwaliteitsaspecten

Cursusniveau
post-hbo

Cursusdatum
29 maart 2017

Lestijden
9.30 - 16.00 uur

Omvang
7 uur theorie

Accreditatie
Accreditatie is bij de NVML aangevraagd en toegekend (5 UEC)

Getuigschrift
Bewijs van deelname

Inschrijven
wordt nader bekend gemaakt

Cursusprijs
wordt nader bekend gemaakt

Heeft u vragen over deze cursus, neem dan contact met ons op via cbd@hsleiden.nl

 

Al onze cursussen kunnen wij ook als Maatwerktrajecten voor u verzorgen.
Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743 of via cbd@hsleiden.nl.

 

Terug naar cursussen Immunologie en Immunochemie