Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn in bespreking

Aanloopcursus PDG

Voor de startende docent in het MBO

Deze cursus is bedoeld voor docenten in het mbo, die nog geen lesgevende ervaring hebben en die de basisvaardigheden van het docentschap willen leren, waarmee de deelnemer het eerste half jaar als docent uit de voeten kan. Deze cursus is een goede voorloper op de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG).

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor docenten die starten met lesgeven in het mbo en die niet in het bezit zijn van een didactische bevoegdheid. 

Instroomeisen

Deelnemers hebben nog geen ervaring als docent, zijn werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs en gaan als docent diverse docentrollen uitvoeren.

Wanneer een deelnemer voornemens is om na de aanloopcursus deel te nemen aan de opleiding PDG, gelden de instroomeisen van deze opleiding. Namelijk:

  • De deelnemer heeft een hbo-opleiding afgerond of beschikt tenminste aantoonbaar over hbo werk-en denkniveau.
  • De deelnemer heeft een aanstelling als docent bij een ROC of Vakschool van minimaal 0,4 fte.
  • De deelnemer beschikt over een door de werkgever afgegeven geschiktheidsverklaring.
  • Gedurende de opleiding heeft de deelnemer een takenpakket als docent dat hem in de gelegenheid stelt om alle opdrachten uit te voeren.

Inhoud

Deelname aan de cursus geeft een goede opstap naar de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. Zeker wanneer een docent nog geen leservaring heeft, wordt aanbevolen om voorafgaand aan de opleiding PDG deel te nemen aan de aanloopcursus PDG.

De aanloopcursus bestaat uit 4 inhoudelijke bijeenkomsten, 2 intervisiebijeenkomsten en 1 lesbezoek. De bijeenkomsten en het lesbezoek zijn gericht op het ontwikkelen van basisvaardigheden die je als docent inzet om studenten te activeren tot leren.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a.:

  • Hoe zorg ik voor een veilig en plezierig werk- en leerklimaat?
  • Welke rollen heb je als docent en hoe geef ik daar invulling aan?
  • Welke kwaliteiten wil en kan ik inzetten?
  • Hoe bereid ik mijn les voor en ontwikkel ik (digitaal) lesmateriaal?

Deze thema’s worden aangevuld met vraagstukken van deelnemers zelf. 

Studie-investering

Circa 70 uur, verdeeld over circa 4 maanden.

Locatie en rooster

Locatie: Hogeschool Leiden.
Komend studiejaar (2020-2021) bieden wij deze cursus niet aan.

Certificaat

Na de cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Kosten

€ 735,- (incl. koffie/thee, excl. literatuur)

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl