Studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening presenteren

Propedeuse en hoofdfase

Propedeuse: brede inleiding

Het eerste jaar is bedoeld om je breed te oriënteren en de basiscompetenties eigen te maken. Bovendien doe je in dat jaar indrukken op over het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Dat geeft je de kans bij jezelf na te gaan of de opleiding bij je past en of het bijbehorende toekomstbeeld je aanstaat. En natuurlijk of je er geschikt voor bent!

Aan het eind van het eerste jaar krijg je van je begeleidend docent een studieadvies. Je krijgt een bindend afwijzend studieadvies van de examencommissie wanneer je niet het vereiste aantal studiepunten hebt behaald. Als dat het geval is kun je de studie MWD niet voortzetten aan Hogeschool Leiden. Ook als je na twee jaar de propedeuse niet hebt behaald, krijg je een bindend afwijzend advies.

Tweede jaar: een brede basis

Het tweede studiejaar heeft dezelfde opzet als het eerste: een programma van projecten, cursussen en trainingen. Je gaat nu echt de breedte in en de beroepscompetenties staan centraal. Je maakt kennis met verschillende gesprekstechnieken en leert meer over materiële hulpverlening, outreachend werken, werken in gedwongen kader, verslavingszorg, jeugdzorg en psychopathologie. Tijdens jaar twee oriënteer je je ook op de stage die je gaat lopen in jaar 3. Natuurlijk gaan we in het tweede jaar dieper op de stof in en komen er meer beroepsgerichte probleemstellingen aan de orde.

Derde jaar: stage en supervisie

Het derde jaar is vooral gewijd aan de stage van 30 uur per week. Je leert werken met methodes van je toekomstige collega's. Tijdens de supervisiemomenten op school kijk je kritisch hoe je zaken hebt aangepakt en hoe het beter zou kunnen. Ook kom je een dag in de week voor een onderwijsonderdeel naar school. Het gaat hier om trainingen die dicht bij de praktijk staan en wat specialistischer van aard zijn. Je wisselt ook ervaringen uit met collega-studenten en docenten.

Tijdens je stagejaar blik je ook vast vooruit op het afstuderen. Je kiest je afstudeeronderwerp en start alvast met het formuleren van een onderzoeksvraag.

Vierde jaar: minoren en afstudeeronderzoek

In het vierde en laatste studiejaar komt, wat je geleerd hebt tijdens de studie en de stages, samen. Je kiest voor één van onze eigen minoren: Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Werken in Gedwongen Kader, Ouderschap Opvoeding en Preventie, Gehandicaptenzorg of Sociaal Ondernemen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een minor buiten de Faculteit of Hogeschool Leiden. Je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen voor een minor buiten de afdeling Social Work, of buiten Hogeschool Leiden. In het laatste jaar werk je ook aan je afstudeeronderzoek. Met dit onderzoek toon je je praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden aan en laat je zien dat je goed voorbereid bent op een loopbaan in het maatschappelijk werk.

Bekijk het overzicht met de opbouw van de periodes ( pdf, 441 KB )

Vanaf studiejaar 2017-2018 gaan de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samen in de opleiding Sociaal Werk. Hiermee spelen we in op wat er nu nodig is in de beroepspraktijk. Vanaf uiterlijk 1 november vind je op onze website alle informatie over deze nieuwe opleiding.