Maatschappelijk werk en dienstverlening studenten  presenteren

Projecten met beroepsproduct

Het onderwijs van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is ingedeeld in projecten, trainingen en cursussen. We zijn een kleinschalige opleiding met oog voor onze studenten. Meer dan de helft van onze docenten werkt nog in het werkveld. Bij de projecten (twee tot drie uur contacttijd per week) werk je aan een beroepsproduct met een groep van maximaal zeven studenten. De docenten beoordelen zowel het product als de manier waarop het tot stand is gekomen en jouw bijdrage aan het geheel. Er wordt gewerkt aan het thema 'Dak- en thuislozen in Leiderweert'. Andere doelgroepen in het eerste jaar zijn kinderen (Opvoedingsondersteuning bij kinderen), ouderen (Ouderen in de wijk) en jongeren (Problematiek bij jongeren). In de projecten wordt een beroep gedaan op al je talenten als beginnende beroepskracht.

Vanaf studiejaar 2017-2018 gaan de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samen in de opleiding Sociaal Werk. Hiermee spelen we in op wat er nu nodig is in de beroepspraktijk. Vanaf uiterlijk 1 november vind je op onze website alle informatie over deze nieuwe opleiding.