Studenten observeren

Is Maatschappelijk Werk en Dienstverlening iets voor jou?

We verwachten van onze studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) dat ze goed kunnen luisteren en zich kunnen inleven. Ze moeten geïnteresseerd zijn in andere mensen en niet te snel een oordeel vellen over iemands situatie. Het is ook belangrijk dat ze betrokken, daadkrachtig en ondernemend zijn en proactief te werk gaan. Om dat te kunnen moet je vooral ook jezelf goed kennen. De opleiding besteedt dan ook veel aandacht aan zelfreflectie. Wil je aan de opleiding MWD beginnen? Informeer dan eens bij mensen uit het werkveld hoe zij het werk ervaren. Dit is leuk en het geeft je een beter beeld van het beroep waar wij je voor opleiden.

Eigen emoties en hulpverleningsmethoden

Tijdens de opleiding MWD leer je om te gaan met je eigen emoties die de problemen van je cliënten bij je kunnen oproepen. Ook leer je diverse methoden om hulp te verlenen. Mensenkennis is in alle opzichten noodzakelijk. Je kunt de problemen van je cliënt op een rij zetten en analyseren, vooral in relatie tot diens directe omgeving. Hiervoor voer je gesprekken waarbij je goed luistert en doorvraagt. Je moet ook wel een regelaar zijn, zeker in deze tijd waarin veel mensen ongewild in de schuldhulpverlening komen. Daarnaast is het ook belangrijk gebruik te maken van andere beroepen om daar zo nodig naar te kunnen verwijzen of mee samen te werken. Je moet openstaan voor verschillende opvattingen. Want je doelgroepen, hun problemen en hun uitgangspunten in het leven zijn heel divers.

Nederlands: taalvaardigheid essentieel

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk voor het volgen van de studie. Om die reden is Nederlands onderdeel van het eerste jaar. Studenten bereiden zichzelf voor op de (instap)toets met behulp van een online taalprogramma. In het derde studiejaar vindt er een toets op hbo-niveau plaats.

Brede propedeuse Jeugd: inzetbaar in onderwijs en hulpverlening

Wil je met kinderen werken, maar weet je niet of je voor de klas wilt, of juist de dienstverlening in, dan is de brede propedeuse Jeugd misschien iets voor jou. Deze unieke propedeuse is een oriëntatiejaar bedoeld voor toekomstige professionals die willen werken in de hulpverlening, jeugdzorg of het onderwijs. Je investeert in een brede basis en je ontdekt wat het beste bij jou past: het onderwijs of toch de hulpverlening. Na het behalen van je propedeusediploma stroom je door in het tweede jaar van de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo), Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Doorstuderen Master Jeugdzorg

Wil je na het behalen van je hbo-bachelor getuigschrift nog verder studeren, dan kan dit. Veel hogescholen en universiteiten bieden vervolgopleidingen. Onze afdeling Social Work heeft sinds 2008 de tweejarige Masteropleiding Jeugdzorg. Deze deeltijdopleiding is geaccrediteerd en wordt bekostigd door OCW. Wanneer je na de opleiding MWD minstens 20 uur per week in de jeugdzorg werkt kun je deze masteropleiding volgen.

Vanaf studiejaar 2017-2018 gaan de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samen in de opleiding Sociaal Werk. Hiermee spelen we in op wat er nu nodig is in de beroepspraktijk. Vanaf uiterlijk 1 oktober vind je op onze website alle informatie over deze nieuwe opleiding.