Hogeschool Leiden

Lectorale rede Arjen Speksnijder

Op 10 november 2022 spreekt lector Arjen Speksnijder zijn lectorale rede uit bij Naturalis Biodiversity Center. Arjen is de gezamenlijke lector Metagenomics van Naturalis Biodiversity Center en Hogeschool Leiden. In dit kader richt hij zich op het ontwikkelen en implementatie van genetische technieken waarmee complexe biologische ecosystemen in lucht, water en bodem in kaart worden gebracht.

In zijn rede geeft Arjen antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is het historisch perspectief van genetische technieken om zichtbare en ongrijpbare biodiversiteit in kaart te brengen?
  • In hoeverre is de voortgang in het biodiversiteitsonderzoek technologie gedreven?
  • Het verlies van de biodiversiteit gebeurt onder onze neus maar we lopen achter de feiten aan. Hoe zetten we genetische monitoring in om verlies van biodiversiteit verder in kaart te brengen en beter te beheren?
  • Kunnen we biodiversiteit direct in relatie brengen tot gezondheid van plant, mens en dier?
  • Waar kunnen we genetische monitoring van taxonomische en functionele biodiversiteit inzetten voor onze ecosysteemdiensten?
  • Hoe kunnen we vanuit het praktijkgericht onderzoek bijdragen aan maatschappelijke bewustwording en het belang van (verborgen) biodiversiteit?

Verder gaat Arjen in op de manieren waarop  metagenomics technologie in de praktijk kan worden geïmplementeerd.

Aanmelden voor de lectorale rede
Arjen Speksnijder is lector Metagenomics bij Hogeschool Leiden en Naturalis Biodiversity Center

Over het lectoraat

Het gezamenlijke lectoraat Metagenomics van Naturalis Biodiversity Center en Hogeschool Leiden richt zich op het ontwikkelen en implementatie van genetische technieken waarmee complexe biologische ecosystemen in lucht, water en bodem in kaart worden gebracht. Ook het microbioom van plant mens en dier kan via metagenomics technologie worden blootgelegd. Door de vele toepassingen is metagenomics een belangrijke lifescience sleuteltechnologie in het toegepast onderzoek. Zijn lectoraat maakt onderdeel uit van het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB). In dit kenniscentrum wordt praktijkgericht onderzoek gedaan op het gebied van meten en detecteren op het raakvlak van biodiversiteit en gezondheid.

Doorwerking naar het onderwijs is een belangrijke doelstelling van het lectoraat. Nieuwe inzichten vanuit het praktijkgericht onderzoek worden ingezet om het onderwijs van de life sciences opleidingen van Hogeschool Leiden te innoveren.

Lees meer over het lectoraat

Programma

Tijd Onderdeel
14.30 uur Inloop
15.00 uur Lectorale rede en receptie
18.00 uur Einde

Aanmelden

Aanmelden voor de lectorale rede van Arjen Speksnijder op 10 november 2022.

Vragen

Neem voor vragen contact op met het lectoraat. Bij onverwachte afwezigheid, graag afmelden via e-mail.