Lectorale rede Metabolomics: meetsysteem voor het meten van systemen

Lectorale rede Metabolomics: van kleine moleculen naar grote mogelijkheden

10 april 2019 - Op 10 april 2019 sprak Peter Lindenburg zijn lectorale rede 'Metabolomics: van kleine moleculen naar grote mogelijkheden’ uit.

Hierin sprak hij over de reden waarom metabolomics belangrijk is voor het bestuderen van biologische processen op systeemniveau, hoe metabolomics in de praktijk is toe te passen en waarom de moderne analytische chemie de drijvende kracht is achter metabolomics. 

Lees de lectorale rede ( pdf, 2.35 MB )

Symposium Metabolomics in Practice

Op dezelfde dag, voorafgaand aan de rede, vond tevens het symposium Metabolomics in Practice 2019 plaats. Dit jaarlijkse symposium biedt een platform aan wetenschappers en studenten. Elkaar ontmoeten en kennis delen staan hierbij centraal.