Monsters GC-MS bij onderzoek lectoraat Metabolomics

Symposium Metabolomics in Practice 2018

Metabolomics is een belangrijke technologie, die sterk in opkomst is. Met dit symposium bood het lectoraat Metabolomics een platform aan professionals uit het Bio Science Park om elkaar te ontmoeten en kennis te delen over metabolomics. Wetenschappers van het LUMC, Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden verzorgen een uitdagend programma. Ook studenten waren volop betrokken: zij presenteerden hun metabolomics-onderzoeksplannen en hun resultaten. De voertaal van het symposium was Engels.

Bekijk de sfeerimpressie van het Symposium ‘Metabolomics in Practice'

Programma

Tijd Onderdeel
13:00 uur Inloop & bekijken van de postersessie
13:30 uur Welkom door Patrick Pijnenburg, directeur Faculteit Science & Technology, Hogeschool Leiden
13:40 uur Analytical challenges in metabolomics.
door Peter Lindenburg, PhD, Lectoraat Metabolomics Hogeschool Leiden / Division of Systems Biomedicine & Pharmacology, Universiteit Leiden
14:10 uur NMR based metabolomics applied to plant sciences.
door Rafael Freire, PhD, Instituut of Biology, Plant Science & Natural Product, Universiteit Leiden
14:40 uur Pauze en postersessie
15:40 uur Lipidomics and metabolomics at the LUMC
door Martin Giera, PhD, Centrum voor Proteomics and Metabolomics, LUMC
16:10 uur Metabolomics: towards personalized medicine (with a focus on Alzheimer’s disease)
door Isabelle Kohler, PhD, Division of Systems Biomedicine & Pharmacology, Universiteit Leiden
16:40 uur Afsluiting door Peter Lindenburg
16:45 uur Borrel en netwerken

Heeft u vragen over het symposium? Neem dan contact op met Willeke de Boer via boer.de.w@hsleiden.nl