Lectorale rede Metabolomics: meetsysteem voor het meten van systemen

Lectorale rede Metabolomics: van kleine moleculen naar grote mogelijkheden

Op 10 april 2019 spreekt Peter Lindenburg zijn lectorale rede 'Metabolomics: van kleine moleculen naar grote mogelijkheden’. De rede gaat in op:

  1. waarom metabolomics belangrijk is voor het bestuderen van biologische processen op systeemniveau
  2. hoe metabolomics in de praktijk toe te passen is  
  3. waarom de moderne analytische chemie de drijvende kracht is achter metabolomics

De voertaal bij de lectorale rede is Nederlands.

Lees de lectorale rede ( pdf, 2.35 MB )

Programma lectorale rede

Tijd Onderdeel
15:45 uur Welkom door Agnita Mur, lid College van Bestuur Hogeschool Leiden
15:50 uur Introductie door Patrick Pijnenburg, directeur Faculteit Science & Technology bij Hogeschool Leiden
15:55 uur Lectorale rede ‘Metabolomics: van kleine moleculen naar grote mogelijkheden’
door Peter Lindenburg, lector Metabolomics Hogeschool Leiden
16.40 uur Afsluiting en netwerkborrel

Symposium Metabolomics in Practice

Op dezelfde dag, voorafgaand aan de rede, vindt tevens het symposium Metabolomics in Practice 2019 plaats. Dit symposium biedt een platform aan wetenschappers en studenten. Elkaar ontmoeten en kennis delen staan hierbij centraal. 

Vragen?

Heeft u vragen over de lectorale rede, neem dan contact op met Willeke de Boer via boer.de.w@hsleiden.nl

Lectorale rede Metabolomics: meetsysteem voor het meten van systemen