De entree van het Mediacentrum. De deur gaat vanzelf open als je er voor staat.

Missie en visie

Missie

Mediacentrum als kennisontmoetingsplaats: inspireren tot leren

Het Mediacentrum ondersteunt studenten en medewerkers van de hogeschool op het gebied van de informatievoorziening en doet dit op een transparante en klantgerichte wijze.

Visie

Het Mediacentrum…

1. is een gids in het informatieaanbod en biedt ondersteuning bij het (leren) vinden van valide informatie;

2. is klantgericht en transparant in haar dienstverlening;

3. creëert, als centrum van kennis en informatie, een inspirerende en activerende fysieke en digitale leer- en werkomgeving, die tijd- en plaatsonafhankelijk beschikbaar is;

4. biedt een interactief informatieplatform met informatie en nieuws van en over het Mediacentrum met doorverwijsmogelijkheden naar elders beschikbare relevante informatiebronnen en stelt binnen de hogeschool geproduceerde kennis beschikbaar voor externen;

5. ondersteunt met haar informatieaanbod de curricula van de opleidingen, praktijkgericht onderzoek en internationalisering;

6. is partner bij de ontwikkeling van open access binnen de hogeschool.