Hogeschool Leiden

Vrijeschool Pabo

Aanbevolen websites : lijst met websites die voor jouw opleiding relevant zijn.

Aanwinsten april tot en met december 2017 ( pdf, 25 KB ): lijstje met titels van boeken, scripties e.d. die de afgelopen maanden in de collectie zijn opgenomen. Bekijk ook nog de aanwinsten van januari tot en met maart 2017 ( pdf, 39 KB ),

Tijdschriften ( pdf, 22 KB ) : lijst met tijdschriften die specifiek antroposofisch van karakter zijn. Op deze lijst ( pdf, 62 KB ) vind je titels van andere onderwijsvakbladen

Tips bij zoeken naar literatuur 1e jaars ( pdf, 867 KB ): uitleg met voorbeelden van zoeken in de catalogus, op het Onderwijstijdschriftenplein, in LexisNexis en google.

Tips bij zoeken naar digitale bronnen ( pdf, 101 KB ): document met tips om te zoeken in HLVinden, in andere databanken, in google en in de catalogus. Je kunt dit gebruiken als hulpmiddel of geheugensteuntje. In het menu vind je onder 'Hulp bij zoeken' meer zoektips.

Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging: studenten van Hogeschool Leiden kunnen lid worden van de bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Den Haag. Kosten: € 8,- voor een heel jaar, € 4,50 voor een half jaar.