Hogeschool Leiden

Aanbevolen websites Pabo

LKCA
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is een expertisecentrum op het gebied van onder andere cultuureducatie. Op de site tref je veel informatie aan, waaronder verschillende publicaties en uitwisseling van digitale media. Het LKCA deelt kennis via het online platform ' Cultuuronderwijs': een centrale plaats voor leerkrachten, managers en culturele instellingen die actief zijn met cultuureducatie op school.

entoen.nu
entoen.nu is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.

Expertisecentrum Nederlands
Het Expertisecentrum Nederlands staat voor goed en verantwoord taalonderwijs, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs.
Hoofdtaak: doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, beleids- en effectstudies. Gebaseerd op de resultaten worden trainingen, workshops, handleidingen en publicaties voor de onderwijspraktijk ontwikkeld. Links naar verwante instanties en downloads.

Gay and school
De site biedt informatie, inspiratie en gereedschappen om docenten te helpen bij het bespreekbaar maken van homoseksualiteit.

Kinderfilosofie
Filosoferen met kinderen. Website van Centrum Kinderfilosofie Nederland.

Kinderpleinen
Ideeën om met tal van onderwerpen in je lessen aan de slag te gaan: het thema van de kinderboekenweek, onderwerpen uit de canon, actuele gebeurtenissen, Leidens ontzet, landen, dieren enz.

Kunst van het Lezen
Gezamenlijk project van Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Interessante brochures zijn te downloaden.
Kunst van Lezen kent op dit moment drie programmalijnen:
·  BoekStart
·  De Bibliotheek  op school
·  Leesbevorderingsnetwerken

LeesLETTERS
Van alles over (leren) lezen.
LeesLETTERS is voor leerkrachten, ouders, leesspecialisten, lees-coördinatoren, IB'ers, dyslexiespecialisten, logopedisten, remedial teachers en boekenliefhebbers.

Leesplan
Leesplan.nl is een initiatief van Stichting Lezen. Deze website is ontwikkeld op verzoek van onderwijsinstellingen en bibliotheken. De website voorziet in de behoefte aan een praktisch instrument waarmee kinderopvangorganisaties en scholen de doorgaande leeslijn voor hun eigen instelling kunnen invullen.

Leraar24
Platform van, voor en door leerkrachten; een online gereedschapskist vol praktische oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

Muziek in school
Op Muzikinschool.net is veel materiaal te vinden voor gebruik bij muzieklessen in de basisschool: filmpjes, audiofragmenten, werkbladen, opdrachten. Het materiaal is zeer geschikt voor gebruik op het digibord.

Onderwijs maak je samen
Onderwijs Maak Je Samen ontwikkelt geen methoden maar praktische producten en diensten die leerkrachten en leerlingen ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Op de site vind je o.a. diverse 5-minutenspelletjes.

Onderwijsdatabank
In de databank zijn beschrijvingen opgenomen van boeken, tijdschriftartikelen, leermiddelen, audiovisuele media, toetsen en tests, educatieve software, internetsites en digitale documenten, die full text via de databank te lezen zijn. Er zijn links in de databank opgenomen zodat je direct naar de beschreven website kunt doorklikken.

Onderwijstijdschriftenplein
Deze website - onderdeel van de Onderwijsdatabank - biedt de inhoudsopgave aan van ongeveer 50 tijdschriften op het gebied van onderwijs. Je kunt zoeken op onderwerp. De site biedt geen full text artikelen, maar veel van de genoemde tijdschriften zijn wel in het Mediacentrum te vinden. In de catalogus kun je inloggegevens vinden van digitale archieven.

Onderwijsraad
De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs. Op de website vindt je o.a. publicaties, dossiers en artikelen die je kunt downloaden.

Passend onderwijs
Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Op de site vind je informatie over leerlijnen, actuele ontwikkelingen, regelgeving, downloads etc.

Rekenweb
Alles over breuken, staartdelingen, leerlijnen, kommagetallen, rekenspelletjes enzovoort. Ook aparte rubrieken voor docenten en Pabo-studenten.

School aan zet
School aan zet is de website van Projectbureau Kwaliteit / PO-Raad over taal-, lees- en rekenonderwijs, opbrengstgericht werken en andere speerpunten uit de Kwaliteitsagenda PO. Op de website vind je naast informatie ook voorbeelden en tips.

Schoolplaten
Vol met afbeeldingen van gebeurtenissen uit de Europese geschiedenis, geschikt voor het digibord.

Schoolplein
Schoolplein biedt suggesties voor inrichten en verbeteren van en spelletjes op het schoolplein. Daarnaast onderwijsnieuws en onderwijslinks.

Tribune - Braams&Partners
De website www.tbraams.nl is een uitgebreide informatieve site over leerstoornissen o.a. dyslexie en dyscalculie.
Met speciaal "Kinderkrant" waarin op heldere en eenvoudige wijze aan kinderen (basisschoolleerlingen) informatie over leerstoornissen wordt gegeven.

Veldwerk Nederland
Hét kennis - en praktijkcentrum voor natuureducatie. Op de site o.a. ideeën voor projecten, verslagen van scholen, links naar verwante sites, artikelen.

Vrijeschool
Op deze website vind je informatie over de visie en de praktijk van het onderwijs op Vrije Scholen, de adressen, weblinks en nog veel meer.

Vrijeschoolliederen
Je hebt hier toegang tot een uitgebreide verzameling liederen van hoge kwaliteit. Liederen die op vrijescholen worden gezongen; om in te grasduinen, nieuwe ideeën op te doen, te ontdekken, te luisteren en te downloaden. Een bron van inspiratie en een handreiking voor iedereen die met kinderen en volwassenen zingt.