Hogeschool Leiden

Aanbevolen websites HRM

360° feedback
Dé website over 360° feedback met o.a. artikelen, cases, demo’s, veelgestelde vragen, methoden & technieken.

Aan de slag: platform voor arbeidsmobiliteit
Aan de slag is het platform voor arbeidsmarktprofessionals. Op de website vind je alles over werving en selectie, detachering, uitzendwerk, recruitment, outplacement, loopbaanbegeleiding en arbo en re-integratie, maar ook assessment, arbeidsrecht en opleiden en leren. De site biedt nieuws, E-zines, blogs, rapporten en het archief van het maandblad 'Aan de slag' (vanaf mei 2010).

Alles over HR
Alles over HR houdt je op de hoogte van het laatste HR nieuws, de meest interessante thema's en de leukste evenementen.

Arboportaal
Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het portaal dient als startpunt van informatie over arbeidsomstandigheden.
Doel is om werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers te informeren en door te verwijzen naar andere relevante bronnen. Om iedereen betrokken te houden bij gezond en veilig werken.

HRbase
Het exclusieve netwerk voor alle HR professionals. De ontmoetingsplek waar meer dan 14.000 HR professionals informatie, kennis en ervaringen over HR vraagstukken met elkaar delen.

Management Kennisbank
"Deze management kennisbank informeert u over kennis en praktijkervaringen van vakspecialisten die publiceren over hun bewezen bedrijfsoplossingen. Directie en management kunnen met deze visies, cases en checklists hun profijt opdoen bij het zoeken naar bedrijfsoplossingen, mogelijkheden, bottlenecks en valkuilen uit de praktijk bij het organiseren van projecten en implementaties."

Management & Organisatie
"Management & Organisatie is een praktijkgemeenschap voor organisatieprofessionals en wetenschappers waar ideeën uitgewisseld worden en men elkaar ontmoet.
Deze website is een kennisbron met talloze artikelen over organiseren, veranderen, leidinggeven, adviseren en leren, en interessante vakinformatie."

Het gelijknamige tijdschrift is aanwezig in het Mediacentrum.

ManagementSite > Kennisbank > Human Resources Management
Voorbeelden en tips m.b.t. HRM en strategisch personeelsmanagement. Ervaringen en inzichten over de rol van Human Resources Management bij onderwerpen als verandermanagement, innovatief organiseren, diversiteit, duurzaamheid, talentmanagement en strategisch HRM. De trends in Human Resources Management, vooruitzichten en ideeën.

Managers Online
Internetmagazine voor directeuren en managers. Met een aparte HRM rubriek.

Ontslag.net
Ontslag.net is een initiatief van Surplus en wil op een objectieve en onafhankelijke manier informatie bieden over ontslag en aanverwante zaken.

Personeelsnet
Website met vakkennis voor HR professionals. Je vindt er o.a. themadossiers die je de mogelijkheid bieden om je vakkennis te verdiepen. De redactie van Personeelsnet vult deze HR-themadossiers met achtergronden, opinies en praktische informatie voor managers en HR-professionals. De themadossiers zijn: Wet Werk en Zekerheid, Personeelsbeleid, Arbeidsrecht, Arbeidsvoorwaarden, Werving en selectie, Scholing en Ontwikkeling, Arbeidsomstandigheden, HR-vakgebied en Werk en stijl.

Professioneel Begeleiden
Deze website is onderdeel van Kloosterhof Neer B.V., specialist in het uitgeven van vakbladen. Op de website vind je maandelijks de meest recente inhoudsopgaven van de volgende vakbladen: Counselling Magazine, De Nieuwe Meso, Examens, LoopbaanVisie, Positieve Psychologie, Tijdschrift voor Coaching en Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties. Daarnaast kun je zoeken naar artikelen over verschillende thema's op het gebied van professioneel begeleiden en deze, gratis of betaald, bekijken en/of downloaden.

Tijdschrift voor HRM
Het Tijdschrift voor HRM slaat een brug tussen kennis en beleid. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het human resource management in Nederland en Vlaanderen.
Op de website vind je een database met artikelen, boekbesprekingen en columns. De meeste artikelen worden geschreven door wetenschappers, onderzoekers en adviseurs. Bij de selectie is relevantie voor de beroepspraktijk een belangrijk criterium. De artikelen zijn zijn gericht op HR-professionals in de beleidspraktijk en studenten HRM. De artikelen zijn peer reviewed. Op de pagina Dossiers vind je de themanummers van de laatste jaren.

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties
TVOO is een toonaangevend en onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren.
Het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties is aanwezig in het Mediacentrum.
Voor artikelen uit het tijdschrift verwijst de website naar www.professioneelbegeleiden.nl, waar je complete uitgaven en losse artikelen van LoopbaanVisie kunt downloaden (gratis en betaald).

TNO Gezond Leven - Prevention, Work & Health
Op deze pagina vind je informatie van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) rondom het innovatiegebied "Arbeid", waaronder projecten, publicaties en nieuws.

TNO Monitoring van Arbeid
In het programma Monitoring van Arbeid onderzoekt TNO de veranderingen in de arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking en de gevolgen hiervan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Op basis van nieuwe dataverzameling en koppeling van databronnen brengt TNO met het programma Monitoring van Arbeid de trends in arbeid in kaart.
Op de website vind je data, cijfers en statistieken, maar ook onderzoeksrapporten en publicaties, waaronder alle Arbobalans publicaties vanaf 2005.

UmanID
UmanID is een onafhankelijk adviesbureau en specialist in HRM en e-HRM. De website biedt een kennisbank met publicaties over ontwikkelingen, basisprincipes en toepassingsmogelijkheden van e-HRM.

VHP Human Performance
VHP Human Performance ontwerpt hoogwaardige arbeidsomgevingen zodat mensen optimaal kunnen presteren. Via de menuoptie Kenniscentrum vind je een overzicht van alle publicaties van deze organisatie: boeken en artikelen over ergonomie, kantoorhuisvesting, fysieke belasting en arbo-informatie (AI) bladen.

Wijzer met Welder
Welder is een landelijk kenniscentrum dat mensen wegwijs en mondig maakt op het terrein van gezondheid, arbeid en participatie. Onderdeel van Welder is de website Wijzer met Welder. Deze website biedt onafhankelijke informatie, advies en coaching voor werkenden met gezondheidsklachten, een chronische ziekte of beperking.

Workforce Magazine
Website van MediaTec Publishing Inc, met (internationaal) HR nieuws, topics, tools, evenementen, een community en blogs.
MediaTec Publishing Inc. is a privately held company focused on providing management information and marketing services to human resources (HR) professionals.