Hogeschool Leiden

Aanbevolen websites HRM

Alles over HR
Alles over HR houdt je op de hoogte van het laatste HR nieuws, de meest interessante thema's en de leukste evenementen.

Arboportaal
Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het portaal dient als startpunt van informatie over arbeidsomstandigheden.
Doel is om werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers te informeren en door te verwijzen naar andere relevante bronnen. Om iedereen betrokken te houden bij gezond en veilig werken.

Chief Learning Officer
Chief Learning Officer is a multimedia publication focused on the importance, benefits and advancements of a properly trained workforce. Our award-winning content caters specifically to executives in the enterprise learning market.

HRbase
Het exclusieve netwerk voor alle HR professionals. De ontmoetingsplek waar meer dan 14.000 HR professionals informatie, kennis en ervaringen over HR vraagstukken met elkaar delen.

HR Overheid
Deze website bevat informatie over HR-zaken in de publieke sector. HR Overheid bestaat uit drie verschillende modules, Rijk, Gemeente en Gemeentebestuurders, met elk unieke informatie voor de HR-professional, zoals (wettelijke) regelingen, toelichtingen en praktijkinformatie.

HRzone
HRzone is het onafhankelijke kennisplatform van  HRcommunity, onder het motto kennis in zicht. De onderwerpen op HRzone variëren van de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tot en met de nieuwste trends op het gebied van gamification. Alle aspecten uit het HR-vakgebied zijn in kennisdomeinen ondergebracht, waar je je op kunt abonneren.

Management & Organisatie
Management & Organisatie is een praktijkgemeenschap voor organisatieprofessionals en wetenschappers waar ideeën uitgewisseld worden en men elkaar ontmoet. Deze website is een kennisbron met talloze artikelen over organiseren, veranderen, leidinggeven, adviseren en leren, en interessante vakinformatie.
Het gelijknamige tijdschrift is aanwezig in het Mediacentrum.

Managers Online
Internetmagazine voor directeuren en managers. Met een aparte HRM rubriek.

Management Impact
Management Impact biedt de meest relevante managementcontent op acht deelgebieden: organiseren, strategie, veranderen, processen & projecten, innoveren, leiderschap en persoonlijke groei. Management Impact is onderdeel van Vakmedianet en werkt samen met deskundigen en professionals op bovengenoemde gebieden.

ManagementSite
Platform om kennis en ervaring te delen. Wil grenzen verkennen en blokkades doorbreken. Kritisch, wars van hypes, interactief, altijd op zoek naar wat wél werkt. Met onder andere een kennisbank met inzichten, voorbeelden en tips voor beter managen & organiseren en voor persoonlijke effectiviteit.

ManagementSite – Kennisbank – Human Resource Management
Voorbeelden en tips m.b.t. HRM en strategisch personeelsmanagement. Ervaringen en inzichten over de rol van Human Resources Management bij verandermanagement, innovatief organiseren, diversiteit en duurzaamheid. HR en talentmanagement. Strategisch HRM. De belangrijkste trends in Human Resources Management.

Personeelslog
Het weblog van Personeelsnet over HR, Werken 3.0 en Communicatie.

Personeelsnet
Website met vakkennis voor HR professionals. Je vindt er o.a. themadossiers die je de mogelijkheid bieden om je vakkennis te verdiepen. De redactie van Personeelsnet vult deze HR-themadossiers met achtergronden, opinies en praktische informatie voor managers en HR-professionals. De themadossiers zijn: Wet Werk en Zekerheid, Personeelsbeleid, Arbeidsrecht, Arbeidsvoorwaarden, Werving en selectie, Scholing en Ontwikkeling, Arbeidsomstandigheden, HR-vakgebied en Werk en stijl. 

Professioneel Begeleiden
Deze website is onderdeel van Kloosterhof Neer B.V., specialist in het uitgeven van vakbladen. Op de website vind je maandelijks de meest recente inhoudsopgaven van de volgende vakbladen: Counselling Magazine, De Nieuwe Meso, Examens, LoopbaanVisie, Positieve Psychologie, Tijdschrift voor Coaching en Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties. Daarnaast kun je zoeken naar artikelen over verschillende thema's op het gebied van professioneel begeleiden en deze, gratis of betaald, bekijken en/of downloaden.

PW.
Website behorend bij het tijdschrift PW, magazine voor HR-professionals. Het tijdschrift PW. is aanwezig in het Mediacentrum.

Randstad - kenniscentrum.
Randstad houdt u op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van werk. Alles over trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: economie, (jeugd)werkloosheid, organiseren, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid, flexibilisering et cetera. Maar ook over de ambities en carrières van mensen.

Talent Economy
Talent Economy, a Human Capital Media publication, covers the evolving dynamic around the role talent plays in the modern economy. Run by a staff of seasoned journalists and editors, Talent Economy provides business leaders with in-depth insights, research and analysis to help build sustainable talent strategies that will stay ahead of the competition and propel organizations into the future.

Tijdschrift voor HRM
Het Tijdschrift voor HRM slaat een brug tussen kennis en beleid. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het human resource management in Nederland en Vlaanderen.
Op de website vind je een database met artikelen, boekbesprekingen en columns. De meeste artikelen worden geschreven door wetenschappers, onderzoekers en adviseurs. Bij de selectie is relevantie voor de beroepspraktijk een belangrijk criterium. De artikelen zijn zijn gericht op HR-professionals in de beleidspraktijk en studenten HRM. De artikelen zijn peer reviewed. Op de pagina Dossiers vind je de themanummers van de laatste jaren.

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties
TVOO is een toonaangevend en onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren.
Het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties is aanwezig in het Mediacentrum.
Voor artikelen uit het tijdschrift verwijst de website naar www.professioneelbegeleiden.nl, waar je complete uitgaven en losse artikelen van LoopbaanVisie kunt downloaden (gratis en betaald).

TNO Gezond Leven - Prevention, Work & Health
Op deze pagina vind je informatie van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) rondom het innovatiegebied "Arbeid", waaronder projecten, publicaties en nieuws.

TNO Monitoring van Arbeid
In het programma Monitoring van Arbeid onderzoekt TNO de veranderingen in de arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking en de gevolgen hiervan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Op basis van nieuwe dataverzameling en koppeling van databronnen brengt TNO met het programma Monitoring van Arbeid de trends in arbeid in kaart.
Op de website vind je data, cijfers en statistieken, maar ook onderzoeksrapporten en publicaties, waaronder alle Arbobalans publicaties vanaf 2005.

Workforce Magazine
Website van MediaTec Publishing Inc, met (internationaal) HR nieuws, topics, tools, evenementen, een community en blogs.
MediaTec Publishing Inc. is a privately held company focused on providing management information and marketing services to human resources (HR) professionals.

XpertHR Actueel
XpertHR Actueel is een toegankelijk platform waar de professionele redactie de HR-professional dagelijks voorziet van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over HR gerelateerde onderwerpen.