Hogeschool Leiden

Aanbevolen websites BM en Chemie

C2W
Platform voor professionals in de chemie en Life Sciences. Het gelijknamige tijdschrift is aanwezig in het Mediacentrum en op de website digitaal te raadplegen. Inloggegevens vind je in de catalogus. 

CCKL
CCKL staat voor Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg.
Stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg.
Via 'Downloads' vind je diverse documenten in pdf-formaat, onder andere richtlijnen en toelichtingen.

Cell Death & Disease
Cell Death & Disease is a peer-reviewed online journal in the field of translational cell death. It seeks to promote diverse and integrated areas of Experimental and Internal Medicine with its specialties, including Cancer, Immunity and Neuroscience.

Centrum Bioscience en Diagnostiek
Het CBD is een afdeling binnen de Faculteit Science & Technology Hogeschool Leiden en verzorgt een uitgebreid aanbod aan cursussen en maatwerktrajecten op het gebied van Life Sciences & Health.
Op de website vind je informatie over het CBD, cursussen, scholing en toegepast onderzoek (het CBD werkt nauw samen met het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek).

Chemie is Overal
De chemie maakt, ontdekt, onderzoekt. Chemici zijn voortdurend op zoek naar oplossingen voor mens en milieu en werken veilig en duurzaam. Deze website dient als startpunt voor een verkenning van de chemie in Nederland. De site maakt deel uit van de campagne 'Chemie is overal'.

Chemische Feitelijkheden
Actuele encyclopedie over moleculen, mensen, materialen en milieu.
De inloggegevens staan in de catalogus van het Mediacentrum.

Clinical Chemistry
Clinical Chemistry is the leading international journal of clinical laboratory science, providing 2,000 pages per year of peer-reviewed papers that advance the science of the field.
De artikelen zijn gratis online te raadplegen met één jaar vertraging.

Erfelijkheid.nl
Op erfelijkheid.nl vind je betrouwbare informatie over erfelijkheid, erfelijke aandoeningen en genetisch onderzoek. Erfelijkheid.nl is een site van het Erfocentrum, het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid.
Erfelijkheid.nl wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en de Vereniging Klinische Genetica Nederland.

eMolecules
De Amerikaanse firma eMolecules Inc biedt sinds november 2005 een speciale zoekdienst voor chemische stoffen. Er kan alleen op chemische structuren gezocht worden. De resultaten betreffen zowel de exacte stoffen als stoffen waarvan de gezochte structuur onderdeel uitmaakt.
[Bron: InformatieProfessional, januari 2006]

GreenFacts - Feiten over gezondheid en milieu
GreenFacts publiceert zorgvuldige samenvattingen van internationale wetenschappelijke rapporten, gecontroleerd door onafhankelijke experten (de Wetenschappelijk Raad van GreenFacts).
Our Mission is to bring complex scientific consensus reports on health and the environment to the reach of non-specialists.
Our website provides easy access to faithful summaries of such reports, in layman's terms and in several languages.

Infectieziekte-informatie voor professionals
Deze pagina is onderdeel van de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De pagina biedt toegang tot diverse producten als richtlijnen, informatie over het Rijksvaccinatieprogramma, surveillanceoverzichten, en het Infectieziekten Bulletin.

Infectieziekten Bulletin
Een uitgave van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Het Infectieziekten Bulletin is een digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Het houdt professionals op het gebied van de infectieziektebestrijding op een laagdrempelige, maar wetenschappelijk verantwoorde wijze op de hoogte van (achtergronden bij) relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk.
Op de website vind je alle publicaties van 1990 tot nu.

JCE Online
De website bij het tijdschrift Journal of Chemical Education.
Gratis toegang binnen het gebouw van Hogeschool Leiden.
JCE Online contains the entire editorial content of the print issue. Abstracts and supplemental material are also available.
Extra voor JCE gebruikers:  the Chemical Education Digital Library (ChemEd DL).
Here you will find exemplary digital resources, tools, and online services—your 24:7 aid for teaching and learning chemistry. A collaborative, community-driven effort, ChemEd DL is the place for sharing your work and benefitting from what others have done.

Laboratorium.nl
De Nederlandse laboratorium site. Deze website is een dynamisch platform in de wereld van het laboratorium met uitgebreide informatie voor scholieren, studenten, docenten, analisten en werkgevers.

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers
Beroepsvereniging voor (bio)medisch laboratoriummedewerkers.
De NVML verzorgt het maandblad Analyse, deze is aanwezig in het Mediacentrum en op de website van het NVML digitaal beschikbaar.

New Scientist
Wetenschapsnieuws en opinie van de Nederlandstalige New Scientist.

NSDL: The National Science Digital Library
The National Science Digital Library provides high quality online educational resources for teaching and learning, with current emphasis on the sciences, technology, engineering, and mathematics (STEM) disciplines—both formal and informal, institutional and individual, in local, state, national, and international educational settings.
Most resources in the library adhere to principles of Open Educational Resource (OER) access, although some resources are restricted to provider site membership, or may have a cost associated with them (indicated in the full record of the resource).

NVKC: Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Deze website biedt vakinhoudelijke en actuele informatie over klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde.
Een aantal interessante links in het menu:
Over NVKC > Klinische chemie > Database Historische Collectie : database met instrumenten en boeken in de klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde
Over NVKC > Publicaties > Tijdschrift NTKC (Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) : met een archief van alle artikelen vanaf 1995
Over NVKC > Kwaliteit/richtlijnen > Normen en richtlijnen : veldnormen van toepassing voor de klinische chemie en overige door NVKC geautoriseerde richtlijnen en andere kwaliteitsdocumenten

Science in School
Gratis online tijdschrift, dat 1x per kwartaal verschijnt en artikelen in meerdere talen aanbiedt.
Science in School addresses science teaching both across Europe and across disciplines: highlighting the best in teaching and cutting-edge research. It covers not only biology, physics and chemistry, but also maths, earth sciences, engineering and medicine, focusing on interdisciplinary work.
The contents include teaching materials; cutting-edge science; education projects; interviews with young scientists and inspiring teachers; education research; book reviews; and European events for teachers.

Stichting Informatie Dierproeven
De Stichting Informatie Dierproeven (SID) is opgericht in 2004 met als doelstelling te voorzien in de behoefte aan informatie over dierproeven in Nederland. De SID geeft een zo objectief mogelijk beeld van het belang van dierproeven, in het bijzonder van dierproeven in Nederland. Dit houdt geen waardeoordeel in over afzonderlijke proeven of de wet- en regelgeving die erop van toepassing is.
Op deze website vind je alles over dierproeven en proefdieren, waaronder informatie over wetgeving.

Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie (THIP)
De Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) lanceerde op 17 november 2011 het digitale tijdschrift hygiëne en infectiepreventie (dTHIP). De dTHIP is een (voornamelijk) Nederlandstalig tijdschrift voor vakgenoten en geïnteresseerden op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, voornamelijk in Nederland en België.
De website bevat een archief met artikelen van de papieren editie (1981-2008) en van de online edities vanaf 2011.

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
Branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. Het VNCI vertegenwoordigt bedrijven die met behulp van chemische processen hun producten maken en wil functioneren, groei en kwaliteit van de chemische industrie bevorderen.
Het VNCI levert het maandblad Chemie magazine, deze is aanwezig in het Mediacentrum en op de website van het VNCI digitaal beschikbaar.

Vlaams Infectieziektebulletin
Het Vlaams Infectieziektebulletin is een uitgave van de dienst Infectieziektebestrijding (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid). Het is een peer-reviewed medisch digitaal tijdschrift met redactieleden van de dienst Infectieziektebestrijding, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en van diverse universiteiten. De uitgaven van dit bulletin zijn gratis beschikbaar op de website, van 1995 tot heden. Artikelen variëren van outbreak artikelen, guidelines, algemene artikelen over infectieziekten tot surveillance-overzichten.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hier vind je o.a. jaarverslagen van het NVWA (via 'Meer over de NVWA') en informatie over dierproeven (gebruik zoekterm dierproeven).