Hogeschool Leiden

Aanbevolen websites Lero

<< LERO
<< opleidingen

Klik snel door naar:

Gezondheidszorg en welzijn
Omgangskunde
Onderwijs

Gezondheidszorg en welzijn

Actiz
ActiZ creëert randvoorwaarden voor het ondernemerschap van aanbieders van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraam- en jeugdgezondheidszorg. Veel informatie over normen Verantwoorde zorg en cijfers.

Alzheimer
De Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO) steunt wetenschappelijk onderzoek naar en geeft voorlichting over de ziekte van Alzheimer.

Anatomie
Dit is een Engelstalige site waarop de menselijke anatomie wordt weergegeven. De anatomie is onderverdeeld in de verschillende stelstel. Door op de verschillende stelstel in te zoomen krijg je meer informatie. Er staan op deze site ook een beperkt aantal filmpjes.

Apotheek
Op deze site vind je naast informatie over medicijnen ook uitleg over ziektebeelden.

Biodoen
Een site waar je interactieve oefeningen kunt maken en zo kunt controleren of je de anatomie onder de knie hebt.

Bioplek
Op deze site kan je o.a. je anatomiekennis testen. Materiaal voor vmbo, havo en vwo.

Calibris
Site van kenniscentrum voor de gezondheidszorg, welzijn en sport. Alle kwalificatiedossiers en onderwijsdocumenten zijn hier te vinden.

Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO)
Van meet af aan richt het CBO zich op de verbetering van de kwaliteit van zorg van medici en andere zorgprofessionals. De laatste jaren is de zorggebruiker zelf, de patiënt, een directe partner in het verbeteren van kwaliteit van zorg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met patiëntenverenigingen en -organisaties.

Centrum voor Consultatie en Expertise
Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) richt zich op het hanteerbaar maken van bijzondere zorgvragen.
Een bijzondere zorgvraag ontstaat als de problemen van een cliënt zo complex zijn dat de eigen zorgverleners deze niet meer kunnen oplossen.

Corpus
Beleveniscentrum in Oegstgeest rondom het menselijk lichaam. CORPUS is een 'reis door de mens' waar de bezoeker kan zien, voelen en horen hoe het menselijk lichaam werkt en welke rol gezond eten, gezond leven en veel bewegen daarbij spelen.

Gezond en zeker
Site over preventie van psychische en fysieke belasting in de zorg. Naast factoren als agressie en werkdruk is fysieke belasting vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit vraagt om preventiebeleid en aandacht voor fysieke belasting op de werkvloer.

Gezonde school
Informatie voor po, vo en mbo over het structureel, planmatig en integraal verbeteren van de gezondheid van leerlingen.

GGD Kennisnet
databank van GGD Nederland met o.a. publicaties over gezondheidsvoorlichting en preventie.

Kennisplein gehandicaptensector
Het Kennisplein wil begeleiders en ondersteunende zorgprofessionals uit de gehandicaptensector verbinden. Doelgroepen: professionals, maar ook mensen met handicap zelf en hun ondersteuners. Gegroepeerd in thema's veel links en (delen) van publicaties die je kan downloaden.

Medische startpagina
Medische startpagina is een medische zoekmachine, die alleen websites doorzoekt met correcte medische informatie. Alle websites zijn gecontroleerd door medisch professionals. Dan weet je zeker dat de resultaten de juiste zijn!

Menselijk lichaam virtueel
Op deze site staat onder andere een virtueel lichaam van en man, een vrouw, een meisje, een jongen en een baby. De virtuele lichamen zijn onderverdeeld in een voorkant, skelet, bloedsomloop, achterkant, spierstelsel, orgaanstelsel en zenuwstelsel. Elk lichaamsstelsel geeft wanneer je er op klikt over het betreffende stelsel veel pathologische informatie.

Movisie
MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid.

Nationaal Kompas Volksgezondheid
Het Nationaal Kompas Volksgezondheid is dé website met onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de staat van de volksgezondheid in Nederland. Het bevat meer dan 200 onderwerpen, die doorlopend geactualiseerd worden.

Nederlands Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. Ook specifieke informatie over het onderwijs.

Nibud
Nibud geeft informatie en advies aan jongeren/mensen in Nederland over geldzaken. Veel tests en tips en materialen voor het onderwijs.

Nationaal Instituut Gezondheidsbevordering
Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie.

Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie
Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) ontwikkelt producten om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg aan ouderen met psychische problemen te verbeteren. Deze website is voor professionals die werken in de ouderenzorg.

Nursing
Website van het tijdschrift Nursing, platform verpleging en verzorging.

Praktijkopleiden
Virtuele ontmoetingscentrum en informatieplek voor iedereen die met leren en opleiden in zorg en welzijn heeft te maken.

RIVM
Op deze site vind je onderwerpen als preventie en zorg waar o.a. thema's als vaccinatie, leefstijl en bevolkingsonderzoeken staan uitgewerkt. Ook vind je er onderwerpen over gezondheid en ziekte met thema's als; infectieziekte, chronische ziekte, vergiftiging. Tevens zijn er ook een aantal thema's uitgewerkt rondom het onderwerp voeding en drinkwater. Actuele informatie over relatief nieuwe infectieziekten (Q-koorts, Ziekte van Lyme etc.).

Schools for Health
SHE network is the Schools for Health in Europe network. SHE network aims to support organisations and professionals to further develop and sustain school health promotion in each country by providing the European platform for school health promotion.

Sociale kaarten
Het complete aanbod van zorg, welzijn en wonen voor de burger op één digitale plek.

Trimbos instituut
Informatie over nieuwe behandelmethoden, richtlijnen en preventieprogramma’s, voorlichting over psychische problemen en verslavingsproblemen, middelengebruik en verslaving, cursussen en trainingen voor professionals in de GGz en verslavingszorg.

Verpleegkunde startpagina
De startpagina voor verpleegkundigen, met alle belangrijke links op een rijtje.

Verpleegkunde verzamelgids
Ook een startpagina met links.

Verpleegkunde
De site voor verpleegplannen en zorgdossier, zorgclassificaties, elektronisch zorgdossier, verpleegkundige diagnoses volgens Gordon.

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Site van beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. (Sting en LEVV zijn gefuseerd met V&VN). Op deze site een link naar het kwaliteitsregister: hét online registratiesysteem waarmee je als verpleegkundige of verzorgende inzichtelijk kunt maken dat jij staat voor kwaliteit van zorg.

Vilans
Vilans is hét onafhankelijke kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met professionals uit het veld ontwikkelen ze praktijkgerichte kennis die de langdurende zorg helpt verbeteren (in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, de zorg voor chronisch zieken en thuiszorg). Op de site veel publicaties, cd-roms en dvd’s, vele links, persberichten, adviezen, verandertrajecten, trainingen, congressen.

Voedingscentrum
Het Voedingscentrum richt zich vooral op consumenten, met projecten en campagnes op het gebied van gezonde en veilige voeding en voedselkwaliteit in breedste zin. Op de site veel informatie en mogelijkheden om folders, boeken en lesmateriaal te bestellen.

Youchooz
voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg en welzijn.

Ziekenhuizen
Dit is een site waar je tientallen animatiefilmpjes kunt bekijken. De filmpjes zijn zeer divers en variëren van bijvoorbeeld de bloedsomloop tot gordelroos en van flauwvallen tot de spijsvertering. Op deze uitgebreide site staan heel veel ziektebeelden uitgewerkt op alfabetisch volgorde. Tevens staat er op deze site ook een medicijngids en een medisch woordenboek op alfabetische volgorde. Tot slot tref je er een overzicht van alle ziekenhuizen in Nederland aan.

ZonMw
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Op de site zijn veel publicaties te vinden.

Zorginnovatie
De ZorgInnovatieWijzer geeft u inzicht in de regelingen van de drie initiatiefnemers: het College voor zorgverzekeringen (CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en ZonMw.

Zorgleefplan
Op deze site vind je praktische informatie en downloads over werken met een zorgleefplan waarmee je direct aan de slag kunt.

Zorgportaal
ZorgPortaal.nl is een webportaal voor zorg- professionals. Naast het laatste nieuws, relevante vacatures, opleidingen, etc. geeft ZorgPortaal.nl mogelijkheden voor discussie, het opbouwen van een portfolio en meer!

Zorgvoorbeter
Kennisbank met geslaagde voorbeelden van verbetertrajecten over uiteenlopende relevante onderwerpen voor de dagelijkse praktijk van de zorg.

Terug naar boven

Omgangskunde

Carrièretijger
Een website bomvol informatie over onderwerpen die gerelateerd zijn aan groepsdynamica, sociale vaardigheden en loopbaantrainingen en -adviezen.

Gedrag op internet
De website geeft een overzicht van verschillende soorten grensoverschrijdend internetgedrag, opgesomd als fictieve internetsoa met instructiefilmpjes en een lespakket waarmee jongeren kunnen leren zich daartegen te beschermen. Links naar instanties voor advies en hulpverlening.

Homoseksualiteit
Deze website geeft antwoord op de 100 meest gestelde vragen over homoseksualiteit; algemene vragen, vragen over geloof, uitgaan, school, discriminatie, vooroordelen, coming out (het vertellen aan mensen in de omgeving), sport, gezondheid, verliefdheid, seks, relaties en nog veel meer.

Homoseksualiteit en (islamitische) jongeren en Hababam
Op de site worden de meest voorkomende vragen van (islamitische) jongeren over seksualiteit beantwoord, thematisch verdeeld: eigen lichaam (m/v), islam en seksualiteit, maagdelijkheid, veilig vrijen, anticonceptie, bevalling etc. De websites zijn tot stand gekomen in samenwerking met jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst. De islam was voor velen van hen een belangrijke leidraad in hun leven als het aankwam op seksualiteit. Hier is rekening mee gehouden.

Loverboys
Deze website geeft informatie over de handelswijze van lover- of pooierboys en advies of hulp aan (mogelijke) slachtoffers. Uitgebreide adressenlijst voor landelijke en regionale hulpverlening.

Movisie
MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid.

NIBUD voor scholieren
Nibud geeft informatie en advies aan jongeren/mensen in Nederland over geldzaken. Veel tests en tips en onderwijsmaterialen op de site.

Noodpil
Website met informatie over de noodpil. De noodpil (of morning-afterpil) is een manier om te voorkomen dat je zwanger wordt nadat je seks hebt gehad. Bezoekers kunnen hier de test doen om te zien of zij de noodpil nodig hebben en krijgen informatie over verkrijgbaarheid en gebruik.

RutgersWPF
RutgersWPF ondersteunt professionals in hun werk rondom seksualiteit door middel van onderzoek, het ontwikkelen en implementeren van voorlichtingsprogramma's en het bieden van informatie (InformatieCentrum). Op de website vind je onder 'Aanbod' van welke materialen en diensten je gebruik kunt maken.

Seksuele vorming
Deze website biedt een overzicht van actualiteiten, thema's en lesmateriaal seksuele en relationele vorming, adviezen en ondersteuning voor leerkrachten in het basis-en voortgezet onderwijs (biologie, verzorging, maatschappijleer en levensbeschouwing). Via deze website zijn thematisch lesprogramma’s samen te stellen voor leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Op de website staan veel links naar andere relevante sites.

Sense
Website van Sense, centrum voor seksuele gezondheid. Jongeren tot 24 jaar kunnen -eventueel- anoniem terecht met vragen over verliefdheid, relaties, seksualiteit, (ongewenste) zwangerschap en soa. De site biedt ook veel (geïllustreerde) informatie over deze onderwerpen.

Soa Aids Nederland
Website van Soa Aids Nederland. Soa Aids Nederland is het expertisecentrum op het gebied van HIV en andere SOA. De site bevat algemene publieksinformatie, actualiteiten, een mogelijkheid tot een persoonlijk advies, pagina’s voor professionals, een overzicht van te bestellen en downloaden materialen en een onderwijsservice.

Terug naar boven

Onderwijs

10voordeleraar
De ambitie is duidelijk: docenten laten uitblinken in hun vak. Het in kaart brengen van de daarvoor noodzakelijke kennis legt het fundament. Op deze site o.a. de link naar kennisbasis.nl, waar je informatie vindt over de landelijke kennistoetsen van alle lerarenopleidingen.

APS
Adviesorganisatie voor alle sectoren van het onderwijs, met veel publicaties op de site.

CPS
adviesorganisatie voor het onderwijs:adviseren, trainen, organiseren conferenties, publiceren en onderzoek doen. Uitgebreide lijst met publicaties op de site (voor po, vo en mbo).

Kennisnet
Expertisecentrum voor ict in het onderwijs (ingericht per sector).

Klasse voor leraren
Klasse voor Leraren (200 000 ex. per maand) is het onderwijsblad van Vlaanderen voor alle leraren, directies, CLB én studenten aan de lerarenopleiding. Het blad pakt uit met sterke dossiers over spijbelen, internet, geweld, schoolfobie, kansarmoede enz. Vaak besteden de media hier ruime aandacht aan en brengen de dossiers ook effectief zaken in beweging (zoals gokverslaving bij jongeren).

Leermiddelenplein
een site voor leraren po, so en vo die een passend leermiddel zoeken, informatie over meer dan 1400 methoden en 6000 losse leermiddelen, naast een samenvatting ook prijzen, analyses, beschrijvingen en ervaringen.

Leraar24
Online platform van, voor en door leraren; een online gereedschapskist vol praktische oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.
Leraar24 is een initiatief van Kennisnet, Ruud de Moorcentrum, SBL en NTR

Leren
Gratis online cursussen en andere kennisbronnen over allerlei onderwerpen die met leren en werken te maken hebben.

Onderwijscoöperatie
De Onderwijscoöperatie wordt gevormd door de belangrijkste onderwijs-beroepsverenigingen in Nederland en werkt samen met leraren uit alle onderwijssectoren. Het doel: een sterke beroepsgroep. Van u, voor u en door u, dat is het motto. (Voorheen Lerarenweb)

Onderwijsinspectie
Site van het ministerie van OCenW.

Onderwijsraad
De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. Op de site veel artikelen over kwaliteit, de positie van leraren, examens en de sociale rol van onderwijs.

Onderwijstijdschriftenplein
Deze website - onderdeel van de Onderwijsdatabank - biedt de inhoudsopgave aan van ongeveer 50 tijdschriften op het gebied van onderwijs. Je kunt zoeken op onderwerp. De site biedt geen full text artikelen, maar veel van de genoemde tijdschriften zijn wel in het Mediacentrum te vinden. In de catalogus kun je inloggegevens vinden van digitale archieven.

Reflectietools
Bruikbare en overzichtelijke site met de uitwerking van vele reflectietools van het Lectoraat Reflectie op het handelen, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.

SLO
Adviesbureau voor onderwijs, veel publicaties over werkvormen en leermiddelen.

Score HvA
Website over het toetsen op de Hogeschool van Amsterdam. De website heeft naast een versie voor studenten nu ook een versie voor docenten.

School en veiligheid
Centrum School en Veiligheid verzamelt en verspreidt informatie en deskundigheid op het gebied van schoolveiligheid en adviseert schoolleiders, leraren/docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, vertrouwens(contact)personen, onderwijsondersteunend personeel, et cetera. Deze site bevat veel beeldfragmenten van actualiteiten- en jongerenprogramma’s maar ook speelfilms over de thema’s loverboys, (homo) seksuele intimidatie en seksueel geweld thuis.

Schoolplaten
Vol met afbeeldingen van gebeurtenissen uit de Europese geschiedenis, geschikt voor het digibord.

SCP
Het Sociaal Cultureel Planbureau verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert - gevraagd en ongevraagd - aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. Op de site veel cijfers, adviezen en publicaties over gezondheidszorg en onderwijs.