Een medewerkster van het Mediacentrum helpt een student het juiste boek te vinden.

Woensdagavond open in plaats van donderdagavond

10 februari 2020- Sinds kort is het Mediacentrum op woensdag open van 9.00 uur tot 21.00. Op donderdag vervalt de avondopening: het Mediacentrum sluit om 17.00 uur.

Met ingang van week 44 2019, dat is de week na de herfstvakantie, kun je op woensdagen in het Mediacentrum terecht van 9.00 uur tot 21.00 uur. Op donderdagen vervalt de avondopenstelling: het Mediacentrum sluit donderdags voortaan om 17.00 uur. De vaste bezoekers van de donderdagavond hebben we de afgelopen weken mondeling van deze wijziging op de hoogte gesteld.

Waarom deze wijziging?

Op verzoek van en in overleg met de faculteit Educatie is tot deze wijziging besloten. Op woensdagen zijn er namelijk veel studenten op de hogeschool die in deeltijd de Pabo-opleiding doen. De woensdag is de enige dag dat er lesactiviteiten zijn voor deze studenten: van 14.00 uur tot 21.00 uur. Zowel de studenten als de docenten willen die avond heel graag gebruik maken van de materialen in en de diensten van het Mediacentrum. Wij komen hen hierin uiteraard graag tegemoet. Was je gewend op donderdagvond te komen? Dan ben je uiteraard welkom op de woensdag! Voor de duidelijkheid: de dinsdagavond blijft gehandhaafd tot 21.00 uur.