Hogeschool Leiden

Nu lenen, in de week van 12 september inleveren!

20 juni 2022 - Materialen die je vanaf nu leent, hoef je pas in de week van 12 september in te leveren. Dit geldt niet voor dag- en geen uitleenexemplaren.

Over een paar weken gaat de lesvrije periode in. Voor velen betekent dat wellicht zomervakantie! Een poos helemaal niet naar school. Maar misschien wil je wel boeken lenen om - bijvoorbeeld - aan je scriptie te werken. Dat is geen probleem. Materialen die je vanaf nu leent, hoef je pas in de week van 12 september in te leveren. We tillen de inleverdatum ruim over de zomerperiode heen. Dit geldt niet voor materialen met de status 'daguitleen' en 'geen-uitleen'.

 

Tijdig inleveren of verlengen

De boeken staan op nummervolgorde in de kast.

Heb je nu materialen te leen die vóór of uiterlijk op 8 juli moeten worden ingeleverd? Denk er aan om deze tijdig terug te brengen of te verlengen. De boete loopt namelijk in de zomerperiode door.