Hogeschool Leiden

Vredeseducatie : 100 x Oorlogswinter

9 maart 2016 - Ten behoeve van het project Vredeseducatie is er een thematafel ingericht en zijn ruim 100 exemplaren van Oorlogswinter van Jan Terlouw aangeschaft.

Het project Vredeseducatie is binnen de Pabo in volle gang. Ten behoeve van dit project is er in de onderwijswerkplaats een thematafel ingeicht. Je kunt met de materialen aan de slag gaan en inspiratie opdoen voor lessen op je stageschool. Tijdens dit project wordt ook aandacht besteed aan het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw. Alle 2-jaars studenten van de Pabo moeten dit lezen. Speciaal hiervoor zijn er ruim 100 exemplaren van dit boek aangeschaft om uit te lenen. Een stapel ligt op de themarafel. Zijn ze daar op, vraag ernaar bij de balie. We halen dan een exemplaar uit het magazijn, zolang de voorraad strekt....