Hogeschool Leiden

Auteursrechten

Als student, medewerker of onderzoeker binnen Hogeschool Leiden krijg je veel te maken met het bestuderen en verwerken van informatie. Op sommige momenten zal je andermans informatie willen gebruiken, terwijl je op een ander moment misschien zelf een publicatie hebt geschreven. Iedereen kan dus zowel maker als gebruiker van informatie zijn.

Als auteur van een artikel of wanneer je een audiovisueel product hebt gemaakt, is het goed om te weten hoe het nu precies zit. Kortom, wie heeft nu eigenlijk het auteursrecht?

Als gebruiker van informatie is het juist van belang te weten of en op welke wijze het materiaal van anderen (her)gebruikt mag worden zonder dat er sprake is van plagiaat.
Hierbij is het van belang dat je op een goede manier verwijst naar de gebruikte literatuur.

Op de website Auteursrechten in het hoger onderwijs van Surf vind je uitgebreide informatie over deze onderwerpen.
Daarnaast is er op deze site veel informatie te vinden over het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde werken binnen de ELO en het vertonen van deze werken in presentaties.

Blijf je na het raadplegen van de website toch nog met vragen zitten dan zullen wij in het Mediacentrum ons best doen om de juiste antwoorden te vinden.