Human Resource Management studenten letten op

Auteursrechten en bronvermelding

Hoe ga je op de juiste manier om met werk van anderen? Hoe zorg je voor een goede bronvermelding? Vanuit het Mediacentrum helpen we je graag op weg met onderstaande informatie.

Auteursrechten

Als student, medewerker of onderzoeker binnen Hogeschool Leiden krijg je veel te maken met het bestuderen en verwerken van informatie. Denk aan het samenstellen van een presentatie, schrijven van een scriptie of onderzoeksrapportage, publiceren van een artikel of boek, etc. Op het moment dat je informatie van anderen wil inzetten voor je eigen werk is het belangrijk om precies te weten wie het auteursrecht heeft en op welke wijze materiaal (her)gebruikt mag worden. 

Op de website Auteursrechten in het hoger onderwijs van Surf vind je uitgebreide informatie over auteursrechten in het algemeen, maar ook specifiek in het onderwijs. Bijvoorbeeld over het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde werken binnen de ELO en het vertonen van deze werken in presentaties.

Bronvermelding

Welke stijl(en) je hanteer voor het verwijzen naar bronnen en het beschrijven van titels van publicaties, verschilt per opleiding, vakgebied en wetenschappelijk discipline. Hieronder vind je informatie die je kan helpen bij het toepassen van de door jouw opleiding voorgeschreven citatiestijl.

APA

De American Psychological Association (APA) heeft regels opgesteld voor het verwijzen en citeren: de APA-stijl. Wil je weten hoe je een literatuurlijst samenstelt volgens deze richtlijnen en hoe je op correcte wijze parafraseert en citeert? Bekijk dan de:

AMA

De AMA-stijl wordt veel in de medische wetenschap gebruikt en gaat uit van een numeriek systeem. Handleidingen voor deze citatie-stijl vind je via de website van De Universiteit van Illinois te Chicago, waaronder een 'Quick Reference' handout.   

Juridisch

Binnen het juridische vakgebied kun je ook gebruik maken van de publicatie Leidraad, van uitgever Wolters Kluwer. Deze publicatie geeft uitgebreid informatie over voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties. Beknopte informatie vind je in bijbehorende samenvatting van Leidraad.  

Vancouver

De Vancouver-stijl is een numeriek systeem. Het is een belangrijke standaard voor de medische wetenschappen. Op de hulppagina Citeren: Vancouver stijl van de bibliotheek van de Universiteit Utrecht vind je een uitgebreide toelichting op de Vancouver-citatiestijl.

Meer weten

Wil je meer weten of blijf je nog met vragen zitten? Kom langs in het Mediacentrum of stuur een mail naar mediacentrum@hsleiden.nl.