Hogeschool Leiden

Master Jeugdzorg: deeltijd

 • Deeltijd
 • Nederlandstalig
 • 2 jaar
 • Master of Arts (MA)

In het kort

De jeugdhulp is ingrijpend aan het veranderen. Om de hulp aan kinderen en hun ouders effectiever en efficiënter te maken, is er een transformatie gaande. Het versterken van de eigen kracht van gezinnen is hierbij het uitgangspunt. De hulp wordt meer lokaal georganiseerd; op maat en integraal. Dit vraagt om professionals die op verschillende niveaus kunnen denken en werken. Die verbindingen tot stand brengen tussen gezinnen, hun netwerk en de verschillende instanties. De Master Jeugdzorg bereidt je hier optimaal op voor. Je wordt opgeleid tot leading professional die vanuit de inhoud leiding geeft aan veranderingsprocessen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Heb jij een bacheloropleiding afgerond in het sociaal domein? Ben je op zoek naar verdieping en verbreding? Durf jij de combinatie van een pittige, uitdagende masteropleiding met je baan in de jeugdsector aan? Dan is de Master Jeugdzorg iets voor jou. Meer over de toelatingseisen en de kosten voor de opleiding lees je op de pagina Inschrijven en toelating.

Contractonderwijs Master Jeugdzorg

Heb jij de ambitie om je verder te ontwikkelen, maar wil je niet het complete masterprogramma doorlopen? Bij de Master Jeugdzorg is het ook mogelijk om losse modules te volgen. Bekijk de informatie over ons contractonderwijs.

Wat levert de Master Jeugdzorg je op?

In het sterk veranderende werkveld veroudert kennis snel. Tijdens de Master Jeugdzorg doe je niet alleen meer kennis op, maar je leert ook anders omgaan met de kennis die je al hebt. Je verdiept het specialisme dat je tijdens je bacheloropleiding en je werk hebt ontwikkeld. Tegelijkertijd verbreed je jouw gezichtsveld. Je wordt een ‘specialist plus’; iemand die verder kijkt dan alleen de eigen werkomgeving, die overstijgend denkt en de gehele jeugdsector overziet.

Met de masteropleiding werk je aan jouw professionele ontwikkeling en je toekomst binnen de jeugdzorg. Als ‘leading professional’ combineer je inhoudelijk leiderschap met algemene leidinggevende vaardigheden. Het cliëntperspectief stel je altijd centraal. Je kunt strategisch werken en bent innovatief, waardoor je de kwaliteit van de hulp aan kinderen en hun ouders versterkt.

Na het behalen van je masteropleiding in de jeugdzorg ben je in staat om:

 • kinderen en jongeren met uiteenlopende behoeften en achtergronden te begeleiden, zoveel mogelijk binnen hun eigen leefomgeving;
 • de leiding te nemen over een proces en een effectieve situatieanalyse uit te voeren waarmee je gefundeerde keuzes kunt maken;
 • te werken vanuit juridische kaders, richtlijnen en de beroepscode;
 • een bijdrage te leveren aan beleids- en kennisontwikkeling, en innovatie (onder meer door middel van praktijkgericht onderzoek), zowel binnen jouw eigen organisatie en vakgebied als binnen andere disciplines in het brede jeugddomein;
 • collega’s of teams te coachen en gesprekken te leiden over morele dilemma’s die het werk met zich meebrengt.

Anne-Marije Tervooren koos voor de Master Jeugdzorg om een betere hulpverlener te worden. Lees meer over haar ervaringen tijdens de opleiding. Lees ook de ervaringen van Amber en Marieke over de Master Jeugdzorg.

In welke richting jij je ontwikkelt tijdens de masteropleiding bepaal je zelf. Zowel de functies die onze afgestudeerden vervullen als de taken die ze verrichten na de na de Master Jeugdzorg, zijn behoorlijk divers. Denk bijvoorbeeld aan de rol van leidinggevende, inhoudelijk werkbegeleider of coördinerende taken in een wijkteam. Anderen kiezen voor een beleidsfunctie, soms gecombineerd met een aantal uitvoerende taken.

Marleen is afgestudeerd en werkt als projectmanager bij Enver, een organisatie die jeugd- en opvoedhulp biedt. Lees meer over haar ervaringen met de opleiding en haar rol als projectmanager.

Een aantal alumni werkt als zelfstandige of als hbo-docent. Ook blijft een groep in de uitvoeringspraktijk werken, vaak met een aanvullend takenpakket. Zij zijn betrokken bij complexere zaken, waar het nodig is om integrale hulp in te zetten voor kinderen en hun ouders. Of zij organiseren scholingsbijeenkomsten, treden op als coach van collega’s en leiden regelmatig een moreel beraad in hun organisatie.

Een professionele masteropleiding (hbo) moet voldoen aan dezelfde niveau- en kwaliteitseisen als een universitaire masteropleiding. Na het behalen van de Master Jeugdzorg ben je bevoegd om de internationaal erkende titel Master of Arts (MA) te voeren. Deze titel is gelijkwaardig aan een mastertitel op universitair niveau.

Verschil hbo en wo

Het verschil met een wetenschappelijke master is dat een professionele masteropleiding bij een hogeschool praktijkgericht is. De beroepspraktijk en jouw professionele ontwikkeling vormen hierbij het uitgangspunt. Met behulp van toegepast onderzoek en beroepsgerichte opdrachten leer je om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en draag je bij aan het versterken van het beroep en de zorg in jouw organisatie.

Meer weten over de toegevoegde waarde van een professionele master? Lees het verhaal van Carolien en Antoine of het digitale magazine Professionele Masters van de Vereniging Hogescholen.

De Master Jeugdzorg van Hogeschool Leiden is geaccrediteerd door Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het Registerplein. Na afronding van de masteropleiding, kun je de behaalde EC’s (European Credit) als registerpunten (voor bijscholing/nascholing/herregistratie) gebruiken.

Ben je nog niet geregistreerd in het SKJ? Dan kun je je na afronding van de opleiding onder bepaalde voorwaarden registreren als jeugd- en gezinsprofessional. Bekijk de voorwaarden op de website van het Kwaliteitsregister Jeugd.

Maak kennis met de opleiding

Hoe kom je erachter of de Master Jeugdzorg de juiste stap is in jouw loopbaan? Bezoek de Informatieavond en maak kennis met onze opleiding, hogeschool en het docententeam.Wil je persoonlijk advies? Dan kun je bij de opleiding terecht voor een online adviesgesprek. Lees meer over al onze voorlichtingsactiviteiten op de pagina Kennismaken met de opleiding.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers, onder andere over de studenttevredenheid, het studiesucces en arbeidsmarktperspectief van de opleiding, kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Opbouw programma

Om een leading professional te worden in de jeugdzorg heb je kennis en vaardigheden nodig op vier gebieden: opvoeden en opgroeien, recht en beleid, reflectie op het professionele handelen en leiderschap en veranderen. Deze gebieden vormen de vier programmalijnen. Tijdens de gehele opleiding voer je toetsopdrachten en onderzoek uit in je eigen organisatie. Zo leg je steeds de verbinding tussen theorie en praktijk.

De eindkwalificaties van de Master Jeugdzorg zijn voor alle studenten gelijk, maar daarbinnen geven wij je zo veel mogelijk de ruimte om aan te sluiten bij wat voor jou relevant is; zowel in je werkomgeving als voor jou persoonlijk. Aan het begin van de opleiding stel je jouw eigen leerdoelen vast. Je evalueert regelmatig en kijkt op welke manier je de kennis en vaardigheden uit de opleiding kunt inzetten voor het behalen van je doelen. Je geeft hiermee sturing aan je eigen leerproces.

Toetsing op maat

Ook in de toetsen van de opleiding kies je thema’s en werkwijzen die aansluiten bij je eigen werkpraktijk. Is jouw doel om een specialisme te ontwikkelen, dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om alle toetsopdrachten die je maakt over hetzelfde onderwerp te doen en zo expert op een bepaald terrein te worden. Of je kiest juist om je breed te oriënteren door verschillende thema’s te kiezen.

Leren van en met elkaar

Om te komen tot de best mogelijke hulp voor kinderen en hun ouders is het ‘leren met en van elkaar’ essentieel voor de beroepspraktijk van een professional in de jeugdzorg. Zowel de docenten als de studenten van de master komen uit allerlei gebieden en typen organisaties. Tijdens de opleiding krijg je volop de kans om samen in gesprek te gaan en op die manier je kennis en vaardigheden te verbreden. In een leer- en netwerkgemeenschap van eerste- en tweedejaarsstudenten en docenten geef je elkaar feedback en help je elkaar verder. Ook in de lessen is er veel ruimte voor dialoog en participatie.

Een idee krijgen van hoe het programma van de Master Jeugdzorg is opgebouwd? Bekijk het programmaoverzicht.

In het eerste jaar van de Master Jeugdzorg ligt het accent op persoonlijke effectiviteit en cliëntperspectief. In het tweede jaar kijk je naar de organisatiedoelen in relatie tot je eigen persoonlijke en professionele visie. Je leert hierdoor steeds meer vanuit een ‘helicopterview’ naar je werk te kijken en de verschillende perspectieven geïntegreerd toe te passen in steeds complexere situaties. Ook is er veel aandacht voor de normatieve kant van je beroep.

Programmalijnen

De tweejarige opleiding bestaat uit vier programma’s die inhoudelijk en in werkvormen nauw samenhangen.

 • Opvoeden en opgroeien: je doet verdiepende kennis op over een ‘normale’ en een ‘problematische’ opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen
 • Recht en beleid in de jeugdzorg: de belangrijkste wet- en regelgeving en het toepasselijke overheidsbeleid in het jeugddomein komt aan de orde in deze lijn. 
 • Reflectie op het professionele handelen: je werkt aan de professionalisering van jezelf en van collega’s door middel van coaching en intervisie. Ook word je opgeleid tot gespreksleider moreel beraad.
 • Leiderschap en veranderen: je leert hoe je een praktijkgericht onderzoek opzet en uitvoert en leidinggeeft aan verbeter- en innovatieprocessen. 

Iedere programmalijn sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in de jeugdsector. Onder meer door het bespreken van wetenschappelijke artikelen, krantenartikelen, documentaires en recente beleidsstukken. In beide jaren vindt een integrale toetsing plaats, waarin je de opgedane kennis en vaardigheden van de verschillende programmalijnen integreert.

Meer weten? Download de informatie over de programmalijnen.

De Master Jeugdzorg is een tweejarige deeltijdopleiding. Het totale studieprogramma heeft een studiebelasting van 60 EC (European Credits). Eén EC staat voor gemiddeld 28 uur studielast.

Indeling

De vaste lesdag is maandag. De lessen vinden plaats tussen 9.00 en 17.30 uur. Inclusief de lesdag ben je gemiddeld 20 uur per week kwijt aan je studie (voorbereiden lessen, lezen literatuur en maken van de toetsopdrachten). Daarnaast neem je tijdens de opleiding ook deel aan een 3-daagse studiereis naar het buitenland (onder voorbehoud i.v.m. de ontwikkelingen rondom het coronavirus).

Wil je niet het hele masterprogramma doorlopen, maar heb je wel interesse om een of meerdere modules te volgen? Bekijk de mogelijkheden van ons contractonderwijs.

Zowel je medestudenten als docenten bij de Master Jeugdzorg zijn afkomstig uit het verschillende delen van het werkveld. Hierdoor bouw je een breed netwerk op. De lessen worden gegeven door een team van kerndocenten met veel ervaring in de praktijk. Ook verzorgen lectoren en gastdocenten uit verschillende onderzoeksgebieden delen van het programma. Daarnaast krijg je begeleiding van je studiecoach, met wie je individuele gesprekken over je studie en loopbaanontwikkeling hebt. Ook onderzoek je samen met je studiecoach wat er nodig is om jouw leerdoelen te bereiken.

Tijdens de hele masteropleiding word je gestimuleerd om feedback te vragen; binnen en ook buiten de opleiding. Hierdoor krijg je nog beter zicht op waar je staat in je leerproces.

Studeren met een functiebeperking

Wil je meer weten over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool hiervoor biedt? Bekijk de pagina’s van de Studentendecaan.

De Master Jeugdzorg werkt samen met het kenniscentrum Samen Redzaam van Hogeschool Leiden. Het kenniscentrum focust op de bundeling van onderzoek en onderwijs; op de grensvlakken van zorg, welzijn, onderwijs en justitie. Op deze grensgebieden valt veel winst te behalen, juist daar kan het werk van de te onderscheiden beroepskrachten worden verbeterd, verbreed en verdiept.

Toegepast onderzoek lectoraten

Op het gebied van jeugdzorg zijn er bij Hogeschool Leiden meerdere lectoraten actief die met toegepast onderzoek bijdragen aan het onderwijsprogramma van de Master Jeugdzorg en actuele thema’s in de sector. De lectoren geven les in de opleiding. Tijdens de opleiding heb je zelf ook de mogelijkheid om mee te werken aan de onderzoeks- en innovatieprojecten van de verschillende lectoraten binnen het kenniscentrum.

Bekijk een overzicht van de betrokken lectoraten.

Ontwikkel jezelf tot leading professional

Voldoe jij aan de toelatingseisen en wil jij het maximale uit je loopbaan halen?

Faciliteiten Hogeschool Leiden

Tijdens de Master Jeugdzorg kun je gebruikmaken van de faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo kun je terecht bij het Mediacentrum (zowel op locatie als online) voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Onze hogeschool bevindt zich midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er allerlei mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek. Meer hierover lees je op de pagina’s van het kenniscentrum Samen Redzaam of de betrokken lectoraten.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.