Links: Carolien Sanders. Rechts: Antoine Boulanger

Het verhaal van Carolien en Antoine - Master Jeugdzorg

Carolien Sanders rondde in de zomer van 2018 de Master Jeugdzorg af. Ze werkt als jeugd-maatschappelijk werker bij Socius in Velsen. Ze vertelt over de meerwaarde van de master in haar werk. Haar leidinggevende Antoine Boulanger zag haar groeien en is blij met haar expertise in zijn team.

Carolien Sanders, alumna Master Jeugdzorg

Carolien Sanders, alumna Master Jeugdzorg

“Ik durf nu meer een leidende rol te pakken.”

Carolien Sanders

“Na langere tijd werken had ik de behoefte om mijn eigen functioneren te verstevigen en meer bij te dragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Inhoudelijk sprak de Master Jeugdzorg van Hogeschool Leiden mij enorm aan, vooral om aanvullende kennis en vaardigheden op te doen.”

Meerwaarde van de Master Jeugdzorg

“Situaties en vraagstukken analyseer en bekijk ik nu meer vanuit een overstijgend perspectief. Ik heb een bredere blik op factoren die een rol spelen: opvoeding, ethiek, jeugdrecht, veranderingsprocessen, ontwikkelingen in de sector. Op basis van de grote lijnen ga ik planmatiger te werk.”

Andere rol binnen het team

“Door de master is het vertrouwen in mijn eigen kunnen gegroeid. Daardoor durf ik ook een leidende en beleidsmatige rol te pakken, bijvoorbeeld tijdens het voorzitterschap van ons jeugdoverleg en in onze werkgroep Kwaliteit. Ideeën daarvoor kan ik nu beter verantwoorden en onderbouwen vanuit de theorie. Ik heb ook moreel-beraadbijeenkomsten georganiseerd voor het team, om samen te reflecteren op hoe wij werken en zo onszelf te kunnen verbeteren. Mijn rol is nu meer adviserend geworden. De master heeft mij hiervoor de helicopterview én het zelfvertrouwen gegeven. Ik gun elk kind een gelukkige jeugd en heb dankzij de master nieuwe handvatten om daaraan bij te dragen.”

Antoine Boulanger, leidinggevende

Antoine Boulanger, leidinggevende

“Seniors van dit kaliber zijn onmisbaar.”

Antoine Boulanger

“Zelf ben ik bij Socius begonnen toen Carolien met haar opleiding startte. Ik zag een enthousiaste jonge professional, die alles wilde doen. Gedurende de master merkte ik meer professionele volwassenwording bij haar, met name op beleidsmatig vlak. Voor mij werd duidelijk dat de Master Jeugdzorg instrumenten biedt om vraagstukken meer beleidsmatig te benaderen. Hierdoor kan je als professional storende ruis loslaten en meer tot de kern komen.”

Leidende professional

“Carolien heeft kennis van jeugd, veel meer dan ik. Als leidinggevende kan en moet je niet alles zelf doen. Daarom is het zo belangrijk om leidende professionals in je team te hebben die de praktijk ook kunnen vertalen naar beleid, zonder meteen de rol van leidinggevende te hoeven vervullen. Een collega die passie heeft voor het werk, die weet waar het in de dagelijkse praktijk om gaat én die boven de stof kan gaan staan als dat moet. Seniors van dat kaliber zijn onmisbaar voor de uitdagingen waar wij voor staan: meer zelforganisatie en -sturing, hoge zorgkwaliteit en maximale efficiency. De vraag is namelijk groter dan het aanbod. Ik kijk nu al uit naar wat zij onze organisatie nog gaat brengen.”

Naar opleidingsinformatie Master Jeugdzorg