Lector Peer van der Helm

Peer van der Helm

Peer van der Helm (Phd.) is lector residentiële jeugdzorg en docent bij de programmalijn Praktijkgericht onderzoek van de Master Jeugdzorg.

Peer is sinds 2014 lector Residentiele Jeugdzorg bij het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. Samen met een team onderzoekers en docenten doet hij onderzoek naar het leef- en leerklimaat voor jongeren die het in onze samenleving minder getroffen hebben. Meer informatie over zijn onderzoek lees je op de pagina's van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg.

Peer studeerde Psychologie en promoveerde in 2011 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op onderzoek naar het leefklimaat in de Justitiële Jeugdzorg. 

Peer van der Helm
Peer van der Helm