Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Werken met Verve: handleiding voor de jeugdbeschermer

Verve is een werkwijze voor het beschermen van kinderen. Verve staat voor Veiligheid en Regie voor elk. Het doel van Verve is het versterken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en de mensen in de leefwereld rond het gezin met behoud van de focus op de veiligheid van het kind. Verve is gebaseerd op de visie van eigen kracht, de Deltamethode gezinsvoogdij en Oplossingsgericht werken.

Permanent leren door systematisch reflecteren

Verve is een vorm van permanent leren door op een systematische wijze te reflecteren op het handelen van de professionals en de instanties. Nieuwe praktijksituaties leiden tot aanvullende en soms tot nieuwe inzichten, vragen, hulpmiddelen en werkvormen.

De voorbeelden in de Handleiding zijn afkomstig uit de praktijk van Verve Overijssel en uit gesprekken met jeugdbeschermers in het kader van het RAAK project Kinderbescherming Thuis.

Doelgroep

De handleiding is bedoeld voor alle professionals die te maken hebben met 'jeugd- bescherming': medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de Toegang van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogden en jeugdreclasseerders. Ook is de benadering van belang voor medewerkers van wijk- en buurtteams en van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Werken met Verve: handleiding voor de jeugdbeschermer is weer beschikbaar bij Hogeschool Leiden.
Kosten per stuk: € 12,50 euro (inclusief verzendkosten)
Contactpersoon: Monique Terwindt, terwindt.m@hsleiden.nl