Expertisecentrum Jeugdcentrum

Expertisecentrum Jeugd

Masteropleiding Jeugdzorg, deel van een geheel

Hogeschool Leiden heeft een Expertisecentrum Jeugd dat ook verantwoordelijk is voor de masteropleiding Jeugdzorg, de Propedeuse Jeugd en het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

De hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening verzorgen het landelijk erkende uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

Deze gerichtheid op jeugd is in het geheel niet nieuw voor Hogeschool Leiden. Met haar sociaal agogische, educatieve en zorgopleidingen, lectoren en praktijkonderzoek richt zij zich al jaren op en werkt samen met de beroepspraktijken waar zij beroepskrachten voor opleidt.

Focus op onderzoek en onderwijs

Het Expertisecentrum Jeugd focust op de bundeling van onderzoek en onderwijs over jeugd van 0 tot 23 jaar op de grensvlakken van zorg, welzijn, onderwijs en justitie. Want op deze grensgebieden is veel winst te behalen, juist daar kan het werk van de te onderscheiden beroepskrachten worden verbeterd, verbreed en verdiept.

Lectoren met hun teams, kenniskringen respectievelijk medewerkers die ressorteren onder het Expertisecentrum Jeugd zijn: