Innovatieve Moleculaire Diagnostiek lab

Opbouw studie Master Advanced Nursing Practice

Met een klein en hecht team professionals verzorgt de Master Advanced Nursing Practice actueel onderwijs. De geleerde competenties kun je direct in je eigen organisatie toepassen. De masteropleiding is een tweejarige duale opleiding, een vorm van werkend leren. Tijdens de Masteropleiding Advanced Nursing Practice verkrijg je grondige kennis van gezondheidsproblemen en de behandeling daarvan. Het onderwijsprogramma is gericht op het verwerven van de competenties die overeenkomen met de taakgebieden uit het competentieprofiel van de Verpleegkundig Specialist. Iedere module wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid.

Download de opbouw van de master (pdf) ( pdf, 549 KB )

Praktijkleerplan en digitaal portfolio

Tijdens de opleiding Master Advanced Nursing Practice werk je nauw samen met je medestudenten. Met feedback geven en ontvangen ontwikkel je jezelf tot een professionele beroepsbeoefenaar. Daarnaast leer je van elkaars werkveld en de karakteristieke problemen die daar spelen. Je maakt een eigen praktijkleerplan om het praktijkleren te ondersteunen. In dit plan formuleer je jouw eigen leerdoelen en leeractiviteiten voor jouw werksituatie. In het digitale portfolio neem je bewijslast op van de competenties die je hebt verworven. Je krijgt voor de duur van de opleiding een coach toegewezen. De coach beoordeelt het portfolio.

Studiebelasting Master Advanced Nursing Practice

De duur van de opleiding Master Advanced Nursing Practice is twee jaar. Het studieprogramma heeft een studiebelasting van 120 EC (studiepunten) of in totaal 3360 studie-uren. Dit zijn uren voor studieopdrachten, opleiding, praktijk en lesdagen. Om de week is er een vaste onderwijsdag, namelijk op woensdag. In overleg met de werkgever kan een dag in de andere week gebruikt worden voor bijvoorbeeld het uitwerken van opdrachten, stagelopen/meekijken met andere specialisten. Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit een aantal onderwijseenheden waarbij competenties, voortkomend uit de CanMEDS systematiek, de leidraad vormen. Afhankelijk van te leren competenties wordt gekozen voor colleges, werk(groep)colleges of vaardigheidstrainingen.

Zelfstandige bevoegdheid: voorschrijven van geneesmiddelen, puncties en specialistische handelingen

Verpleegkundig Specialisten zijn sinds de start van de eerste opleiding in 1996 niet meer weg te denken uit de zorgpraktijk. Het aantal geregistreerde Verpleegkundig Specialisten is inmiddels gegroeid tot meer dan 4.000 geregistreerde Verpleegkundig Specialisten. Het vak ontwikkelt zich voortdurend en ook de bevoegdheden nemen toe. Verpleegkundig specialisten mogen bijvoorbeeld sinds 2012 bij wet vastgelegd zelfstandig onder bepaalde voorwaarden geneesmiddelen voorschrijven en in bepaalde gevallen puncties verrichten en een aantal specialistische handelingen uitvoeren.

Toekomstig werkveld Verpleegkundig Specialist

De opleiding Master Advanced Nursing Practice is continu actief in en met het werkveld. We hebben inmiddels al ruim 300 masterdiploma’s kunnen uitreiken. Er ontstaan steeds vaker Verpleegkundig Specialisten banen in nieuwe werkgebieden. Denk aan medische dienst Schiphol, het gevangeniswezen en in organisaties voor ouderenzorg. Als gediplomeerd Verpleegkundig Specialist kun je registreren in vijf verschillende gebieden:

  • Acute zorg bij somatische aandoeningen
  • Chronische zorg bij somatische aandoeningen
  • Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Geestelijke gezondheidszorg
Steven Hofman

"Mijn werkgever heeft me de mogelijkheid gegeven om de Master Advanced Nursing Practice te volgen, en dat is me goed bevallen! Ik heb mijn kennis van ziektebeelden uitgebreid en aanvullende skills geleerd in het afnemen van anamnese en lichamelijk onderzoek. Het klinisch redeneren pas ik nu dagelijks toe in de ambulancezorg. En na het volgen van de module 'Context van Zorg' ben ik binnen de ambulancedienst een praktijkgericht project gestart om ritformulieren te evalueren en te combineren met intercollegiale toetsing."

Steven Hofman

Steven Hofman heeft in 2015 de tweede prijs ontvangen bij de uitreiking van de Hogeschool Leiden Scriptieprijs.  Lees het nieuwsbericht