Hogeschool Leiden

Studiereis Amerika studenten Master ANP

In april 2021 vertrekt er opnieuw een groep studenten van de opleiding Master Advanced Nursing Practice voor een studiereis naar Amerika. Dit jaar gaat de reis van acht dagen naar de stad Chicago.

De studiereis wordt georganiseerd in het kader van de internationale oriëntatie op het beroep van Verpleegkundig specialist, in Amerika Nurse Practitioner geheten.

Kennisuitwisseling

Tijdens de studiereis worden zorgmodellen vergeleken, lopen studenten twee dagen mee met een Amerikaanse Nurse Practitioner en worden er over en weer diverse presentaties verzorgd over de werking van het Nederlandse en Amerikaanse zorgmodel. Amerika kent bijvoorbeeld niet de huisartspraktijken zoals wij die in Nederland kennen. Ook kent de ouderenzorg hier een ander model dan de USA. Kortom genoeg mogelijkheden om kennis van beide landen uit te wisselen over de verschillende zorgsystemen, de manier van opleiden en de uitoefening van de functie van Verpleegkundig Specialist.

In Nederland bestaat de Masteropleiding Advanced Nursing Practice sinds 1997, terwijl in Amerika al meer dan 50 jaar wordt opgeleid tot Nurse Practitioner (Verpleegkundig Specialist). 

Nieuwsgierig? Lees meer over de ervaring van studenten

Wil je ook weten hoe het de studenten vergaat? Tot welke inzichten ze komen en hoe het beroep in Chicago wordt uitgevoerd? Lees de blog via de Facebookpagina van HSLeiden Master Advanced Nursing Practice.