San Francisco

Studiereis Amerika studenten Master ANP

In november 2021 vertrekt er opnieuw een groep studenten van de opleiding Master Advanced Nursing Practice voor een studiereis naar Amerika.

De studiereis wordt georganiseerd in het kader van de internationale oriëntatie op het beroep van Verpleegkundig specialist, in Amerika Nurse Practitioner geheten.

Kennisuitwisseling

Tijdens de studiereis worden zorgmodellen vergeleken, lopen studenten twee dagen mee met een Amerikaanse Nurse Practitioner en worden er over en weer diverse presentaties verzorgd over de werking van het Nederlandse en Amerikaanse zorgmodel. Amerika kent bijvoorbeeld niet de huisartspraktijken zoals wij die in Nederland kennen. Ook kent de ouderenzorg hier een ander model dan de USA. Kortom genoeg mogelijkheden om kennis van beide landen uit te wisselen over de verschillende zorgsystemen, de manier van opleiden en de uitoefening van de functie van Verpleegkundig Specialist.

In Nederland bestaat de Masteropleiding Advanced Nursing Practice sinds 1997, terwijl in Amerika al meer dan 50 jaar wordt opgeleid tot Nurse Practitioner (Verpleegkundig Specialist).