MANP praktijk - Rosaline

Stimuleringsregeling VS PA Huisartsenzorg een jaar verlengd

Huisartsen die een leerwerkplek bieden aan een student van de Master ANP kunnen ook in 2017 gebruik maken van de stimuleringsregeling 'Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg'. Je kunt een aanvraag indienen tot 15 april 2017.

Doel stimuleringsregeling

In de eerste lijn ligt de uitdaging voor de toekomst! In de eerste lijn ligt de uitdaging voor de oor het beantwoorden van alle zorgvragen zijn voldoende hulpverleners nodig. Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) leveren zorg van goede kwaliteit met een hoge patiënttevredenheid. De stimuleringsregeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg is in het leven geroepen om het tekort aan opleiders en leerwerkplekken voor VS en PA, onder andere door financiële drempels, tegen te gaan.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Binnen de randvoorwaarden van deze regeling kunnen huisartsen en huisartsorganisaties die een VS of PA willen opleiden én structureel inzetten zich aanmelden als leerwerkplek. Dit kan door het indienen van een goed onderbouwde aanvraag voor ondersteuning bij de onafhankelijke beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie beoordeelt of de aanvraag al dan niet kan worden gehonoreerd. Er is een beperkt budget beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland worden gerealiseerd.

Aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen of meer weten over de regeling? Aanvullende informatie, randvoorwaarden en het digitale aanvraagformulier vind je op de website van Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (Stichting KOH). Als huisarts of -organisatie kun je een aanvraag indienen tot 15 april 2017. Dit geldt voor studenten die in september 2017 starten met de opleiding.