Onderwijs

Lectoraten zorg en welzijn: toegepast onderzoek

Docenten, afgestudeerden van de zorgopleidingen en andere beroepsprofessionals werken samen in werkveldcommissies/teams. Het centrale thema van de zorgopleidingen van Hogeschool Leiden is 'eigen regie versterken'. De Faculteit Gezondheidszorg beschikt over drie sterke zorglectoraten. De lector Eigen Regie buigt zich met docenten en studenten en met zorgverleners over vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen. Zij delen kennis en ervaringen en voeren gezamenlijk onderzoek uit. Daarnaast heeft Hogeschool Leiden het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, dit speelt een rol in het verbinden van de antroposofische benadering met de reguliere zorg. Het nieuwste lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap biedt studenten actuele kennis in het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor de (kwetsbare) burger en het realiseren van zo effectief mogelijke dienstverlening binnen het sociaal domein. Studenten aan de opleidingen van de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden kunnen tijdens hun studie deelnemen aan onderzoeks- en innovatieprojecten van deze lectoraten.