Hogeschool Leiden

Opbouw programma Management in de Zorg - Bachelor degree

In het duale opleidingstraject van Hogeschool Leiden combineer je werk en opleiding. De leerroute kies je zelf, in overleg met je persoonlijke studiebegeleider. Welke kennis en ervaring breng je mee en in welke richting wil jij jezelf ontwikkelen? Wat zijn je doelen en je dromen? Wat is er mogelijk binnen jouw werk- en privésituatie? Alles om jou in staat te stellen om flexibel en snel je bachelordiploma van Management in de Zorg te behalen.

Het programma van de opleiding is vormgegeven in samenwerking met het werkveld. Zo weet je zeker dat jij de kennis en vaardigheden ontwikkelt die onmisbaar zijn binnen jouw beroep. Hierbij is de vraag van de cliënt of de markt uiteraard steeds richtinggevend voor je handelen en bepalend voor het resultaat.

Inhoud opleiding

De vraagstukken in dagelijkse werkpraktijk van de zorg zijn complex en kunnen niet worden opgelost met standaardprocedures. Het programma van de bacheloropleiding is dan ook gericht op het verwerven en ontwikkelen van de competenties die je als manager nodig hebt. Jouw eigen werksituatie fungeert hierbij als dynamische leeromgeving. Alles wat je leert heeft direct relevantie voor je werk. Zo kun jij na de opleiding zowel op operationeel als op tactisch niveau een bijdrage leveren voor jouw afdeling en organisatie.

Tijdens de opleiding leer je verschillende rollen, methodes en technieken toe te passen, onafhankelijk van de situatie. Je doet kennis op van verschillende terreinen van bedrijfsvoering, zoals marketing en financiën, informatieverwerking, verandermanagement, ketenmanagement en human resource management. Maar je leert bijvoorbeeld ook hoe je veranderingen in een organisatie kunt initiëren en implementeren. En hoe je vanuit coachend leiderschap mensen weet te inspireren en stimuleren. 

Inhoud studieprogramma opleiding Management in de Zorg

Binnen het bachelorprogramma staan tactisch management en de vraagstukken die daar spelen, centraal. Het draait om visie- en beleidsontwikkeling, langetermijnplanningen en procesinnovatie. Je verdiept je in onderwerpen die het 'van dag-tot-dag runnen' van een afdeling of werkeenheid overstijgen. Denk aan arbeids- en gezondheidsrecht, beleidsontwikkeling, verander- en projectmanagement en organisatiekunde, zorgmarketing en ondernemerschap. Voor jouw afstudeerproject kies je zelf een afgebakend managementvraagstuk waarin je verder werkt aan de ontwikkeling van je visie op het beroep. Het onderwijsprogramma bestaat per semester uit drie typen opdrachten:

  • kennisopdracht: deze is verbonden aan overkoepelende kennis (vakkennis, vakbladen en wetenschappelijke kennis) van een competentiegebied;
  • integrale beroepsopdracht (managementopdracht): deze is verbonden aan jouw taakuitoefening. Je kunt dan een in de praktijk uitgevoerde opdracht aan de opleiding aanbieden;
  • professionaliseringsopdracht: dit kan een praktijk reflectieopdracht, een portfolio opdracht en/of leerwerkopdracht zijn.

Bekijk het pdf-overzicht van het onderwijsprogramma ( pdf, 151 KB )

Incompany traject

De opleiding Management in de Zorg, of delen daarvan, kan ook incompany voor het (aankomend) middenmanagement van een organisatie worden gegeven. Meer weten? Neem contact op met Paméla de Ruiter (contactpersoon tijdens vakantieperiode opleidingscoördinator, aanwezig ma-di-do-vr tot 15.00 uur), T: +31 (0)71 518 87 38, e: ruiter.de.p@hsleiden.nl.

Product gestuurd onderwijs

Het onderwijs is product gestuurd: je werkt aan opdrachten en producten die je direct kunt gebruiken binnen je eigen werkomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een afdelingsbeleidsplan zijn of een plan om het ziekteverzuim te verminderen. Een aantal taken voer je individueel uit, andere opdrachten met meerdere studenten. Tijdens de colleges, die door vakdocenten worden gegeven, krijg je bruikbare modellen en theorieën aangeboden. Ook word je getraind in bedrijfscommunicatie, ondernemerschap en onderzoek.

Maak kennis met onze docenten

Studieduur en -belasting

De bacheloropleiding Management in de Zorg start in februari en september. De verschillende modules zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Ook kun je ervoor kiezen om meerdere modules tegelijk te volgen. Tijdens een intakegesprek bepaal je samen met de docent wat voor jou de optimale leerroute is.

De duur van de opleiding en de studiebelasting is afhankelijk van je instapniveau en het aantal modules dat je tegelijk volgt. Per module is de studiebelasting ongeveer één dag per week. Start je met twee modules tegelijkertijd, dan kun je rekenen op een verdubbeling van deze studiebelasting.

Op donderdag is de vaste opleidingsdag. Deze dag kan op verschillende manieren worden ingevuld. De ene week volg je een klassikale les, de andere week werk je aan een opdracht met je studiegroepje of heb je persoonlijk overleg met je docent.

Begeleiding tijdens opleiding

Tijdens de opleiding word je begeleid door een vakkundig docententeam. Samen met jouw studiebegeleider stem je af hoe jouw studieplan eruitziet en wat je nodig hebt om jouw opleiding succesvol af te ronden. Verder kun je op elk gewenst moment terecht in de online leeromgeving. Hierin vind je een uitgebreide selectie aan leermateriaal, achtergrondinformatie en oefen- en trainingsstof. Zo ontstaat een ideale mix van persoonlijk contact, praktijkervaring en online leren.

Maak kennis met onze docenten

Contact met de opleiding

Heb je vragen over de opleiding Management in de Zorg? Neem contact op met Paméla de Ruiter (contactpersoon tijdens vakantieperiode opleidingscoördinator, aanwezig ma-di-do-vr tot 15.00 uur), T: +31 (0)71 518 87 38, e: ruiter.de.p@hsleiden.nl.

Of stel je vraag via ons digitale formulier