Studentzaken

Inschrijven en toelating Management in de Zorg

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten voor het studiejaar 2017-2018.

De informatie over het studiejaar 2018-2019 is uiterlijk 1 oktober 2017 te vinden op deze pagina. Vanaf die datum kun je je ook aanmelden via Studielink.

Toelatingseisen

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding Management in de Zorg (bachelor degree) moet je voldoen aan de volgende criteria:

  • je moet in het bezit zijn van een getuigschrift Associate degree Management in de Zorg of kunnen aantonen op gelijkwaardig niveau te functioneren;
  • je hebt een baan als leidinggevende van ten minste 20 uur per week in de zorg- of welzijnssector;
  • je hebt de gelegenheid om op het werk opdrachten uit te voeren.

Er vindt altijd een intakegesprek plaats, waarin deze voorwaarden worden getoetst.

Inschrijven

De opleiding start in februari en september. Je kunt je aanmelden via het digitale formulier. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvang je van ons een uitnodiging voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt gekeken of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en of je in aanmerking komt voor een verkorting van de studieduur. Je ontvangt informatie over de opleiding en de procedure ten aanzien van elders verkregen competenties. Als je niet beschikt over het genoemde Ad-getuigschrift wordt een assessment afgenomen om te bepalen of je op een vergelijkbaar niveau functioneert.

Aanmelden via Studielink

Om je definitief in te schrijven, is het belangrijk om je ook aan te melden via Studielink (uiterlijk 31 januari 2017 voor de start in februari en 15 juli 2017 voor de start in september). Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving. Vragen? Neem dan contact op met Studentinschrijving via studentinschrijving@hsleiden.nl

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentinschrijving.

Direct contact met de opleiding

Heb je vragen over de opleiding Management in de Zorg? Neem contact op met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg (aanwezig ma t/m do), T: +31 (0)71 518 87 38 of lochtenberg.m@hsleiden.nl.

Stel je vraag aan de opleiding Management in de Zorg