Louise Berkhout

Docent Tineke Berkhout.

Louise is GZ-psycholoog, heeft orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en tevens kunstzinnige therapie aan academie de Wervel. Zij heeft 25 jaar bij de Begeleidingsdienst voor vrijescholen gewerkt als schoolpsycholoog en lerarenopleider. Het ontwikkelen van observatie-instrumenten en visie op hoogbegaafdheid heeft haar belangstelling. Louise heeft op de Pabo van Hogeschool Helicon en op Hogeschool Leiden psychologie en psychopathologie gedoceerd. In 2012 is zij gepromoveerd in Groningen op het proefschrift 'Play and psycho-social health of boys and girls aged four tot six'. Het onderzoek heeft zeer veel publiciteit gekregen en Louise geeft regelmatig lezingen op congressen en scholen. Sinds 2013-2014 is zij docent Onderzoek & Afstuderen bij de opleiding MiZ en docent/begeleider in het Honoursprogramma van Hogeschool Leiden.