Hogeschool Leiden

Opbouw studie Associate degree flex Management in de Zorg

Met ingang van september 2015 biedt Hogeschool Leiden de Associate degree Management in de zorg aan in een geheel vernieuwde vorm. Hierin wordt het onderwijs meer plaats- en tijdsonafhankelijk aangeboden. Studenten maken hierbij gebruik van een mix van leeractiviteiten (blended learning) die optimaal aansluiten bij de werksituatie en leerbehoeften.

Inhoud van de opleiding

De Ad-opleiding is opgebouwd uit vier modules die los van elkaar zijn te volgen.

  1. In de module Ondernemer in de Zorg ligt de focus op bedrijfskundige aspecten zoals interne en externe analyse van de organisatie, financieel management, plannen en organiseren, kwaliteitsmanagement en marketing. Je past deze kennis toe in een ondernemingsplan voor je eigen afdeling.
  2. In de module Regisseur van veranderingen richt je je op planmatig handelen in uiteenlopende veranderkundige situaties op groeps- en organisatieniveau. Je past de theorie toe in een veranderplan dat je in de praktijk implementeert en evalueert.

  3. De module Verbinder van mensen bestaat uit samenwerken in teamverband, zelfsturende teams, zelforganisatie, functieverantwoordelijkheid, duurzame relaties aangaan, leiderschap en excellent communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.

  4. In de module Actieve leider staat jouw individuele ontwikkeling als professional centraal: je leert een ondernemende en onderzoekende houding aan te nemen en voortdurend op te zoek te gaan naar kansen in jouw organisatie en haar omgeving. Verder ontwikkel je een eigen visie op je beroep.

Incompany traject

Deze opleiding, of delen daarvan, kan ook worden aangeboden in de vorm van een incompany traject. Heb je interesse? Neem contact op met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg, T: +31 (0)71 518 87 38 (aanwezig ma t/m do).

Studieduur en studiebelasting

De opleiding bestaat uit vier modules die onafhankelijk van elkaar te volgen zijn. Je kunt ook meerdere modules tegelijk volgen. In het intakegesprek tussen docent en student wordt de optimale leerroute bepaald. Iedere module start met een tweedaags introductieprogramma op Hogeschool Leiden.

Het grootste deel van de onderwijsactiviteiten zijn op je eigen tijd, plaats en tempo in te delen. De onderdelen die je volgt in het gebouw van Hogeschool Leiden worden altijd op een maandag gepland (niet wekelijks en niet gedurende de schoolvakanties in regio Midden Nederland).

Om alvast een indruk te krijgen van de literatuur die behandeld wordt tijdens de opleiding kun je de boekenlijst ( pdf, 16 KB ) bekijken.

Opbrengsten studie

Tijdens de opleiding is je eigen werkpraktijk altijd het uitgangspunt. Je levert producten op die direct in jouw eigen werkpraktijk toepasbaar zijn. Na je afstuderen weet je hoe jij er, in samenwerking met het team, voor kunt zorgen dat de doelstellingen van de afdeling c.q. organisatie kunt behalen. Je weet vorm te geven aan zelfregie en zelforganisatie.

Begeleiding tijdens opleiding

In de opleiding word je begeleid door zowel vakdocenten als docenten uit het werkveld. De vakdocenten bieden de theoretische achtergronden aan en de docenten uit het werkveld leveren vooral ondersteuning bij het verkrijgen van de benodigde professionele vaardigheden. Daarnaast is begeleiding op de werkvloer binnen je eigen organisatie een belangrijk deel van de opleiding. Om tot het gewenste eindniveau te komen, volgt de student een programma dat bestaat uit persoonlijk contact met docenten en medestudenten in combinatie met praktijkgericht leren op de werkplek. Daarbij hebben de studenten op elk gewenst moment beschikking over een online leeromgeving met een grote selectie aan leermateriaal, achtergrondinformatie en oefen- en trainingsstof. Feedback op ingeleverd werk wordt of mondeling of digitaal gegeven. Zo ontstaat een ideale mix van persoonlijk contact, praktijkervaring en online leren.

Maak kennis met onze docenten

Heb je vragen over de opleiding Management in de Zorg? Bel direct met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg, T: +31 (0)71 518 87 38 (aanwezig ma t/m do).

Direct contact met de opleiding

Heb je vragen over de opleiding Management in de Zorg? Bel direct met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg, T: +31 (0)71 518 87 38 (aanwezig ma t/m do).

Stel je vraag aan de opleiding Management in de Zorg