Hogeschool Leiden

Associate degree-opleiding voor directe doorstroom vanuit mbo-4

Ben jij je mbo-opleiding op niveau 4 in de richting gezondheids-/ maatschappelijke zorg of welzijn aan het afronden? En wil jij je profileren als professional en graag direct doorstuderen aan het hbo? Dan is deze tweejarige Management in de Zorg Ad-opleiding iets voor jou. 

Heb je de bbl-variant gedaan, dan kun je mogelijk direct in jaar 2 van deze Ad-opleiding instromen en de opleiding dus in 1 jaar afronden. Dit hangt af van de aard en het niveau van de werkervaring die je in je mbo-opleiding hebt opgedaan. Het niveau van de opleiding ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor.

Wat levert de Associate degree Management in de Zorg je op?

In de zorg- en maatschappelijke dienstensector is altijd behoefte aan mensen die zelf de regie durven te pakken. Professionals die op een effectieve en efficiënte manier de verantwoordelijkheid nemen voor de dagelijkse gang van zaken binnen een afdeling of werkeenheid. Met oog voor de klanten, kwaliteit én kosten van de dienstverlening. Deze associate degree-opleiding bereidt jou hier optimaal op voor. Tijdens de opleiding werk je aan jouw professionele effectiviteit, zelfsturend vermogen en persoonlijk leiderschap. Je eigen werkpraktijk en ontwikkeling vormen altijd het uitgangspunt.  

Ook na het behalen je Associate degree kun je bij ons verder blijven leren. Heb je de ambitie om door te studeren en heb je inmiddels een leidinggevende functie, dan geeft het Ad-certificaat toegang tot de bacheloropleiding Management in de Zorg. Via ons alumni-netwerk blijf je op de hoogte van relevante congressen, lezingen, workshops en netwerkbijeenkomsten. 

Begeleiding

Misschien vind je de overgang naar het hbo spannend. Wij helpen je graag om geleidelijk te wennen aan de manier van studeren in het hbo. Jouw medestudenten stromen ook allemaal door vanuit een mbo-opleiding. We besteden dan ook extra aandacht aan deze overstap. Samen met de studieloopbaanbegeleider onderzoek je wat je nodig hebt om met succes te studeren en studie en werk te combineren. Maar ook jouw medestudenten zijn een belangrijke schakel in het leren studeren op hbo-niveau, want we doen het samen! De belangrijkste voorwaarde is dat je zelf graag wilt leren, dat je het verhogen van jouw denk- en werkniveau als uitdaging ziet en ervoor gaat. Dat jij graag de regie wilt nemen en over jouw studie, zoals je dat ook in je werk doet.

Werken en leren

De opleiding is duaal. Dit betekent dat je werken en leren met elkaar combineert. Om jou hierbij zo goed mogelijk te faciliteren, is ons onderwijsprogramma opgebouwd volgens de principes van ‘blended learning’. Je leert: 

  • via persoonlijk contact met je docenten en medestudenten (o.a. in de colleges, workshops en intervisiebijeenkomsten); 
  • door digitale lessen in onze online leeromgeving; 
  • door praktijkopdrachten die je op jouw werkplek uitvoert.

Studiebelasting en duur van de opleiding

Als je net de bol-variant van een mbo-opleiding hebt afgerond, kun je direct aansluitend in september in het eerste jaar van de associate degree-opleiding starten. Heb je bbl gedaan dan kijken we in het intakeassessment of en zo ja welke onderdelen van jaar 1 jij eventueel kunt overslaan. Als blijkt dat je de leeruitkomsten van jaar 1 al beheerst, dan kun je in september of februari in jaar 2 beginnen. De opleiding duurt twee jaar, maar dit is ook afhankelijk van jouw instapniveau en de tijd die je aan de studie kunt en wilt besteden. Elk jaar bestaat uit vier modules.

De vaste opleidingsdag in het eerste jaar is op dinsdag. Deze dag kan op verschillende manieren worden ingevuld. Soms is er een bijeenkomst met de hele groep of persoonlijk overleg met de docent. Vaak wordt er individueel en/ of in de leergroep gewerkt aan een opdracht. Ook buiten de vaste opleidingsdag zijn de docenten online en via e-mail bereikbaar.

Kosten van de opleiding

De kosten voor de opleiding bedragen € 2.060,- per jaar (regulier collegegeld). Meer informatie en de actuele bedragen vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving. 

Het docententeam

Het docententeam van Hogeschool Leiden bestaat uit docenten met ervaring in het werkveld. Maak alvast kennis met het docententeam.

Studieopbouw

Het opleidingsprogramma is vormgegeven in samenwerking met het werkveld en wordt continu aangepast aan de actualiteit.

Jaar 1

In het eerste jaar ligt de focus op persoonlijke effectiviteit in het werk, het innemen van je rol en positie in het team en het beter leren kennen van de eigen organisatie.

Het jaar bestaat uit vier modules.

Oriëntatie op mijn organisatie
Je maakt een organogram en geeft inzicht in de eigen organisatie. Aan de orde komen onder meer missie en visie, overlegstructuur, besluitvormingsprocedure, belangrijkste externe en interne stakeholders en de organisatiecultuur. 

Regie nemen in je werk
Je geeft op zelfgekozen wijze inzicht in de manier waarop jij jouw ontwikkeling ter hand neemt en je in de organisatie-eenheid positioneert. 

Inzicht in veranderen
Je schrijft een artikel over een door jou meegemaakt veranderingsproces. Aan de orde komen maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsbesluiten die aanleiding vormden voor de verandering en de consequenties van het veranderingsproces voor de eigen organisatie-eenheid Ook kijken we naar de benaderingswijze van het proces en de sterke en zwakke kanten ervan.

Deel uitmaken van een team
Je geeft op zelfgekozen wijze inzicht in de manier waarop jouw team/ organisatie-eenheid de afgesproken resultaten behaalt. We kijken daarbij onder meer naar jouw rol, de samenwerking en wat het team doet (taakuitoefening) om de resultaten te behalen.

Jaar 2

In het tweede jaar gaan we vooral ook in op (persoonlijk en professioneel ) leiderschap en het nemen van verantwoordelijkheid voor de team- en organisatieresultaten. Je gaat dan ook aan de slag met leiderschapskwaliteiten. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij het coachen van collega’s, coördineren van de werkzaamheden binnen de werkeenheid en het spelen van een actieve (of zelfs leidende) rol bij veranderingen in de zorg- of dienstverlening op de eigen werkplek.

Ook jaar 2 bestaat uit vier modules.

Ondernemer in de zorg
In de module Ondernemer in de Zorg ligt de focus op bedrijfskundige aspecten zoals interne en externe analyse van de organisatie, financieel management, plannen en organiseren, kwaliteitsmanagement en marketing. Je past deze kennis toe in een ondernemingsplan voor je eigen afdeling.  

Regisseur van veranderingen 
In de module Regisseur van veranderingen richt je je op planmatig handelen in uiteenlopende veranderkundige situaties op groeps- en organisatieniveau. Je past de theorie toe in een veranderplan, dat je in de praktijk implementeert en evalueert.  

Verbinder van mensen
De module Verbinder van mensen gaat over samenwerken in teamverband, zelfsturende teams, zelforganisatie, functieverantwoordelijkheid, duurzame relaties aangaan, leiderschap en excellent communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.  

Actieve leider
In de module Actieve leider staat de individuele ontwikkeling als professional en leiderschap centraal: je leert een ondernemende en onderzoekende houding aan te nemen en voortdurend op te zoek te gaan naar kansen in de organisatie en haar omgeving.

Het tweejarige opleidingstraject voor directe doorstroom vanuit mbo-4 gaat door bij minimaal 12 deelnemers.