Hogeschool Leiden

Informatie voor werkgevers

Hogeschool Leiden is sterk in zorg- en welzijnsopleidingen. Onze opleiding Management in de Zorg is zo ingericht dat het mogelijk is om precies aan te sluiten op wat er nodig is in uw organisatie. Samen onderzoeken we welke leerroute het beste past bij de ervaring, leerbehoefte en persoonlijke situatie van uw medewerker(s). 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De Associate degree Management in de Zorg richt zich op professionals in de zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening met de ambitie om meer de regie te pakken in hun werk en hun persoonlijke effectiviteit te versterken.

Naast de Associate degree bieden we ook een bacheloropleiding Management in de Zorg aan voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van leidinggeven en management. 

Het is ook mogelijk om losse modules te volgen uit de bacheloropleiding en de Associate degree. Of om een opleidingstraject op maat (incompany) samen te stellen voor uw organisatie. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg, T: +31 (0)71 518 87 38, e: [email protected].

Wat is de meerwaarde voor uw organisatie?

Met de Associate degree ontwikkelt uw medewerker zijn of haar professionele effectiviteit, zelfsturend vermogen en persoonlijk leiderschap. Binnen het opleidingstraject is er volop ruimte om te werken aan concrete vraagstukken en praktijksituaties binnen uw organisatie. Uw medewerker komt steviger in de functie te staan en leert op een andere manier kijken naar de eigen werkomgeving en de ontwikkelingen binnen de sector.

Hoe gaan we te werk?

Management in de Zorg Associate degree is een duaal opleidingstraject dat werken en leren met elkaar combineert. Hierbij studeert uw medewerker flexibel, op een manier die bij hem of haar past. Het opleidingsprogramma is daarom opgebouwd uit verschillende componenten:

  • leren op de werkplek aan de hand van opdrachten;
  • online leren: er is een e-learningomgeving waarin de student altijd en overal beschikt over de lesstof, opdrachten en contact kan zoeken met medestudenten en docenten;
  • face-to-facebijeenkomsten bij de hogeschool met docenten en/ of medestudenten.

Afhankelijk van wat uw medewerker nodig heeft, wordt een eigen leerroute met passende leeractiviteiten samengesteld. De vaste lesdag is op maandag. De invulling van deze dag verschilt.  Denk aan een bijeenkomst met de hele groep bij de hogeschool of een persoonlijk overleg met een docent. Maar er wordt ook vaak individueel of in leergroepen gewerkt aan een opdracht. Dat kan bij de hogeschool zijn, maar ook in de eigen werkomgeving, op een andere locatie of online. Ook buiten de vaste opleidingsdag zijn de docenten online en via e-mail bereikbaar voor vragen.

Hoe ziet het programma eruit?

De gehele opleiding bestaat uit acht modules die in twee jaar zijn te doorlopen. Studenten met de nodige werkervaring kunnen vrijstelling aanvragen voor de eerste vier modules. Hierdoor wordt het mogelijk om de Associate degree-opleiding binnen een jaar af te ronden. Tijdens het intaketraject bekijken we samen welke mogelijkheden er zijn voor uw medewerker. Meer hierover leest u op de pagina Inschrijven en toelating

Het opleidingsprogramma is vormgegeven in samenwerking met het werkveld en wordt continu aangepast aan de actualiteit. Het eerste jaar is opgebouwd de volgende modules: Oriëntatie op mijn organisatie, Inzicht in veranderen, Deel uitmaken van een team en Regie nemen in je eigen werk ( pdf, 205 KB ). In het tweede jaar gaat het om de modules: Ondernemer in de zorg, Regisseur van veranderingen, Verbinder van mensen en Actieve leider ( pdf, 1.59 MB ). Per module is de studiebelasting ongeveer 8 tot 10 uur per week. De meeste studenten volgen twee modules tegelijk.

Toetsing via bruikbare beroepsproducten

De toetsing bestaat uit verschillende beroepsproducten die altijd relevant zijn voor de eigen werkomgeving. Haalbaarheid en bruikbaarheid in de organisatie zijn hierbij belangrijke criteria. In het laatste jaar van de opleiding werkt uw medewerker aan twee vraagstukken/onderwerpen uit de eigen werkpraktijk. 

Wat wordt er verwacht van de werkgever?

Als werkgever faciliteert u het leren in de werkomgeving. Hierbij is het belangrijk dat uw medewerker voldoende mogelijkheden heeft om opdrachten uit te voeren in de praktijk. Een student kan deelnemen aan de Associate degree met een baan in zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening van ten minste 20 uur per week. Als werkgever sluit u daarom een overeenkomst (arbeidsleerovereenkomst) af met de werknemer en de opleiding voor de duur van het opleidingstraject.

Verder wijst de werkgever ook een managementcoach toe. Deze coach is binnen de instelling de mentor voor de student en is een rolmodel als manager. Hij of zij:

  • maakt in het spanningsveld werken en leren een afweging tussen de belangen van de organisatie en van de student-werknemer;
  • onderhandelt over de noodzakelijke randvoorwaarden voor het realiseren van leersituaties voor de student-werknemer;
  • ziet erop toe dat de organisatie de situaties aanbiedt die de student-werknemer in staat stellen zijn opdrachten uit te voeren;
  • zorgt ervoor dat relevante informatie en/of documenten toegankelijk zijn voor de student-werknemer;
  • geeft concrete instructie en feedback bij de uitvoering van de praktijkopdrachten;
  • stemt de begeleiding af op de mogelijkheden en de leerstijl van de student-werknemer.

Wat zijn de kosten van de opleiding?

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Meer informatie en de actuele bedragen vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de opleiding Management in de Zorg, neem dan contact op met de opleidingscoördinator Milène Lochtenberg, T: +31 (0)71 518 87 38, e: [email protected].

Meer informatie over de toelatingseisen voor de Associate degree en de aanmeldprocedure vindt u op de pagina Inschrijven en toelating

Studenten zijn druk bezig

Associate degree Management in de Zorg | Inschrijven en toelating